Studier

En grundregel i arbetslöshetsförsäkringen är att det inte är tillåtet att studera samtidigt som du får arbetslöshetsersättning. Dock finns undantag.

Studier innan arbetslöshet

Om du har studerat och söker arbetslöshetsersättning måste dina studier vara

  • avslutade, studierna ha fullföljts och inga fortsatta studier planeras.
  • definitivt avbrutna, det vill säga inga fortsatta studier är planerade.

Deltidsstudier

Det går att deltidsstudera med arbetslöshetsersättning upp till 20 veckor per ersättningsperiod under förutsättning att

  • studierna inte överstiger 50% av heltidsstudier
  • du inte hindras av studierna att söka och ta ett heltidsarbete
  • du inte avslutat din anställning på grund av studierna
  • studierna inte finansieras med någon form av studiestöd

Om du studerat minst 15 veckor och haft studiestöd parallellt med arbete före arbetslösheten, får du fortsätta att ta ut studiestöd. 

Heltidsstudier

Om du studerar på heltid utan studiestöd kan du få arbetslöshetsersättning endast om du

  • fortsätter en heltidsutbildning som du tidigare bedrivit under minst 15 veckor vid sidan av heltidsarbete
  • söker heltidsarbete och studierna inte hindrar dig från att ta ett sådant
  • inte slutat på ditt tidigare arbete på grund av studier

OBS! Du ska ansöka hos akassan om att få studera med bibehållen ersättning i god tid innan studierna påbörjas. Ansökan görs enklast via Mina sidor.

Aktiviteter för omställning

Kortare utbildningsinsatser för att förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden påverkar vanligen inte din rätt till arbetslöshetsersättning.

Du måste kunna presentera en studie- eller aktivitetsplan med ett tydligt syfte för att vi ska kunna ta ställning till om den faller inom ramen för gällande regelverk om ersättning.

Du ska kontakta oss innan du påbörjar sådana utbildningar under arbetslösheten.

Intyga avslutade studier

Du styrker att du avslutat eller avbrutit dina studier eller din utbildning via Mina sidor eller genom att skicka blanketten Intyg om studier samt studieintyg från utbildningsanordnaren.

Studiemedel från CSN

Du kan inte få arbetslöshetsersättning samtidigt som du får studiemedel.

Studieuppehåll

Arbetslöshetsersättning kan endast beviljas under uppehåll i en arbetsmarknadsutbildning. Ersättning kan betalas ut om aktivitetsstöd inte betalas ut för samma period.