Deltidsarbete

De vanligaste formerna är deltidsanställning med fast arbetstid eller arbete som utförs vid behov.

Har du en deltidsanställning kan du ansöka om och få ersättning upp till 60 veckor för den tid du inte arbetar.

Får en deltidsanställning

Får du en deltidsanställning ska du skicka en kopia av anställningsavtalet till oss via Mina sidor. 

När den anställningen upphör ska du be arbetsgivaren fylla i ett arbetsgivarintyg och skicka det till oss via arbetsgivare.nu.

Om deltidsanställningen pågår en längre tid ska du skicka arbetsgivarintyg till oss var fjärde månad. Underlaget behöver vi för att bland annat se om du kan beviljas ytterligare ersättning när din ersättningsperiod tar slut.

Hur många dagar kan jag få ersättning

Hur många ersättningsdagar du får per vecka baseras på den genomsnittliga arbetstiden du hade under de tolv månaderna före arbetslösheten.

Sjukdom eller föräldraledighet kan påverka hur många ersättningsdagar som betalas ut.

Räkna ut din ersättning per vecka

h

Ange hur många timmar du arbetade innan arbetslösheten. 40 timmar motsvarar heltid.

h

Ange hur många timmar du kan och vill arbeta per vecka. 40 timmar innebär att du kan och vill arbeta heltid.

h

Om du fortfarande arbetar deltid. Ange antal timmar per vecka. Om du är helt arbetslös anger du 0 timmar.

kr

Ange din dagpenning. Den a-kasseersättning du kan få ut per dag.

Du får 0 dagar och 0 kr per vecka

60-veckorsregeln

Som deltidsarbetslös kan du i upp till 60 veckor kombinera ersättning med deltidsarbete. När de 60 veckorna förbrukats upphör din rätt till arbetslöshetsersättning för veckor då du deltidsarbetar.

Du kan dock ha fortsatt rätt till ersättning för veckor då du är helt arbetslös om du har dagar kvar i din ersättningsperiod.

Fast anställningsgrad

Har du en deltidsanställning med en fastställd anställningsgrad kommer all arbetslöshetsersättning som utgår under den anställningsperioden att avräknas som deltidsveckor.

Även om du har en anställning på 50 procent, som i praktiken innebär att du arbetar heltid varannan vecka, kommer alla veckor under anställningsperioden att ses som deltidsveckor.

Behovsanställning

Om du däremot har en behovsanställning och utför faktiskt arbete varannan vecka, kommer den ersättningen som betalas ut för veckor som du inte arbetat inte att räknas av som deltidsveckor.

Om de 60 deltidsveckorna tar slut

Du har då två alternativ.

  1. Fortsätta att arbeta deltid utan arbetslöshetsersättning.
  2. Sluta ditt deltidsarbete för att söka heltidsarbete och under tiden vara arbetslös på heltid.

Om du slutar ett arbete av detta skäl blir du inte avstängd från ersättning förutsatt att

  • din inkomst från deltidsarbetet är lägre än arbetslöshetsersättningen.
  • samtliga deltidsveckor är slut när anställningen avslutas.

Om de två kriterierna inte är uppfyllda och du avslutar en anställning på egen begäran kan du bli avstängd från ersättning i 45 dagar.

Tacka nej till ett deltidsarbete

-Om du tackar nej till erbjudet deltidsarbete riskerar du en avstängning på 5 ersättningsdagar vid första tillfället.

-Om du tackar nej till ytterligare ett arbete inom samma ersättningsperiod riskerar du att bli avstängd 10 dagar.

-Om du tackar nej vid ett tredje tillfälle stängs du av 45 dagar från ersättning.

-Vid fjärde tillfället förlorar du rätten till ersättning.

Deltidsarbete med särskilda regler

Beroende på hur du arbetar och vem som är din arbetsgivare eller uppdragsgivare finns några fall där särskilda regler gäller.

Semester från deltidsanställning

Har du en anställning på deltid med en fastställd omfattning och arbetar vissa dagar i veckan, räknas även de tjänstgöringsfria dagarna som semesterdagar vid en längre semesterledighet.

För att du ska få rätt ersättning ska du skriftligen meddela oss när din semesterperiod börjar och slutar.