Uppdragstagare

I arbetslöshetsförsäkringen skiljer man på självständiga och osjälvständiga uppdragstagare. Akassan ska göra en prövning av samtliga omständigheter som kan föreligga i det enskilda fallet. Det kan finnas fler omständigheter att beakta än de nedan uppräknade.

Får du ett uppdrag är du skyldig att meddela det till akassan, som bedömer om du anses som en självständig eller osjälvständig uppdragstagare och om ersättningsrätt föreligger. 

Förändringar i dina uppdrag måste du också meddela akassan.

Självständig uppdragstagare – jämställs med företagare

En självständig uppdragstagare är någon som:

 • oftast bedriver sin verksamhet i företagsform.
 • redovisar inkomsterna skattemässigt som inkomst av näringsverksamhet.
 • utför uppdragen på eget ansvar och utan kontroll eller arbetsledning från uppdragsgivarens sida.
 • bestämmer själv var arbetet ska utföras, till exempel i egen lokal.
 • står för samtliga utgifter för arbetets utförande.
 • också kan åta sig uppdrag från flera uppdragsgivare samtidigt.

Läs mer om företagare.

Osjälvständig uppdragstagare – jämställs med anställd

För att en uppdragstagare ska ses som osjälvständig och därmed behandlas som en anställd är att personen är beredd att även ta arbeten av annat slag än de som utförs som uppdrag.

Kännetecknande för en osjälvständig uppdragstagare

 • Har inte firma, bolag, F-skatt eller dylikt registrerat.
 • Har endast en eller möjligen två uppdragsgivare.
 • Har ett inte enbart tillfälligt förhållande till uppdragsgivaren.
 • Enbart ställer sin arbetskraft till förfogande.
 • Endast säljer eller utför en typ av tjänst eller arbete.
 • Ersätts för uppdraget efter den tid som gått åt, till exempel per timma.
 • Utför uppdraget på plats som uppdragsgivaren bestämt och där denne kan kontrollera arbetet och tidsåtgången för uppdraget.
 • Saknar vanligen lokal för verksamheten och har inte några anläggningstillgångar eller omfattande inventarier.