Beräkning av ersättning för företagare

Du styrker själv din arbetstid när du söker ersättning. Inkomstunderlag hämtas från Skatteverket genom att du sänder in en fullmakt som ger oss senaste års beslut om slutlig skatt från Skatteverket.

Det finns tre sätt att räkna ut inkomsten och vi väljer det som är bäst för dig.

Senast taxerade inkomst. Ersättningen grundas på den senaste taxerade inkomsten. Den framgår på det senaste Beslut om slutlig skatt. Med beslut om slutlig skatt avses Skatteverkets beslut om slutlig skatt.

Genomsnitt av flera år. Ersättningen grundas på ett genomsnitt av de taxerade inkomsterna de två åren som föregick året för den senast taxerade inkomsten.

Inkomst från tidigare anställning. Har verksamheten bedrivits längre än 12 månader, men kortare tid än 24 månader grundas inkomsten förutsatt att det är mer förmånligt på tidigare anställning, den så kallade 24-månadersregeln.