Konkurs eller rekonstruktion

Lönegaranti

Lönegarantin innebär att du kan få ersättning för den lön eller liknande som din arbetsgivare är skyldig dig. Lönegarantin gäller när arbetsgivaren gått i konkurs eller går igenom en rekonstruktion.

Tid med lönegaranti jämställs i arbetslöshetsförsäkringen med förvärvsarbete.

Vem beslutar om lönegaranti

Det är konkursförvaltaren eller rekonstruktören som bestämmer om du har rätt till lönegaranti och hur mycket pengar du kan få. Både konkursförvaltare och rekonstruktör utses av tingsrätten.

Vem betalar ut lönegaranti

Om du har rätt till lönegaranti är det Länsstyrelsen som betalar ut din lön.

Vad behöver akassan

Till din ansökan om arbetslöshetsersättning ska du bifoga en kopia av Länsstyrelsens beslut om utbetalning av lönegaranti.

Om du får arbetslöshetsersättning utbetalad och i efterhand får ut mer pengar från konkursboet, måste du meddela akassan detta.

Om du har kvar din anställning under och efter rekonstruktionen har du inte rätt till ersättning, eftersom du formellt sett fortfarande är anställd. Det gäller även om lönegarantin inte täcker upp för ditt inkomstbortfall under rekonstruktionen.