Tillfälliga regler för företagare

Här kan du ta del av information om de tillfälliga regler som gällde till och med 31 december 2023. Notera att de tillfälliga reglerna upphörde att gälla från och med 1 januari 2024.

Uppehåll i verksamheten

Sedan år 2020 har du möjlighet att göra fler så kallade uppehåll i din verksamhet och få rätt till ersättning under uppehållen. Enligt ett beslut i riksdagen den 7 juni 2023 kommer de tillfälliga reglerna för företagare att gälla fram till och med den 31 december 2023.

Om du börjar arbeta igen i ditt företag är det viktigt att du meddelar oss för då upphör din ersättningsrätt. Förutsättningarna för att göra ett uppehåll ser olika ut beroende på hur du bedrivit din verksamhet.

Observera att de tillfälliga reglerna gäller för uppehåll i redan verksamma företag. Det är inte möjligt att starta upp helt nya företag under arbetslös tid och samtidigt ha rätt till arbetslöshetsersättning.

Vad du kan och får göra under ett uppehåll beror på hur din situation varit innan uppehållet.

Från och med den 1 januari 2024 har nya regler tillkommit där möjligheten att göra uppehåll i sin verksamhet begränsats till en gång var tredje år. Innan de tillfälliga reglerna trädde i kraft gick det att göra ett uppehåll i verksamheten var femte år.

Haft enskild firma där bara du arbetat i företaget eller haft aktiebolag utan anställda eller kompanjoner

Under uppehållet får ingen verksamhet bedrivas. Du kan inte tillverka eller sälja något, men du kan ha kund eller leverantörskontakter kvar. Du kan också ha din webbplats kvar.

Enskild firma – din make/maka har också arbetat i företaget eller du har haft anställda

Under uppehållet får ingen verksamhet bedrivas. Detta innebär att din make/maka eller dina anställda inte heller kan arbeta i verksamheten. Du kan inte tillverka eller sälja något, men du kan ha kund eller leverantörskontakter kvar. Du kan också ha din webbplats kvar.  

Aktiebolag – med anställda och/eller kompanjoner

Under uppehållet får ingen verksamhet bedrivas. Detta innebär att dina anställda eller kompanjoner inte heller kan arbeta i verksamheten. Du kan inte tillverka eller sälja något, men du kan ha kund eller leverantörskontakter kvar. Företagets webbplats kan vara kvar. 

Om du måste permittera personal kan du läsa mer om korttidspermittering här eller på Tillväxtverkets hemsida.

Under uppehållet

  • får du ha eventuell lokal och inventarier kvar.
  • kan du fortsätta att betala företagets räkningar.
  • behöver du inte återkalla F-skatt eller moms.
  • behöver du inte avregistrera företaget hos Bolagsverket.
  • likställs inte utestående fordringar för utförda uppdrag/arbeten som inte betalats med att verksamhet bedrivs.

Har en hemsida

Om företaget har en hemsida kan den i normalfallet vara kvar under ett uppehåll om ingen försäljning av varor eller tjänster sker från sidan.

Marknadsföring och kundkontakt

Regeringen har sedan tidigare beslutat att marknadsföring genom exempelvis kund- eller leverantörskontakter eller uppdateringar av webbplatser och sociala medier ska vara möjligt under uppehåll om dessa åtgärder endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.