Arbete inom svensk sjöfart

För dig som arbetar inom svensk sjöfart kan särskilda regler gälla om du i din anställning har rätt till vederlag för tid du är i land.

Du som har en tillsvidareanställning på heltid kan inte få arbetslöshetsersättning under tid med vederlag.

  • Om du kvarstår i anställningen under hela vederlagstiden kan du söka arbetslöshetsersättning när tiden med vederlag är slut.
  • Om du väljer att inte kvarstå i anställningen under vederlagstiden, utan istället tar ut kontant vederlagsersättning, kan du ansöka om arbetslöshetsersättning när anställningen upphört. Tiden med kontant vederlag påverkar inte rätten till arbetslöshetsersättning, men räknas inte heller som tid med arbete.

För att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste du skriva in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

För att kunna handlägga din ansökan om ersättning måste vi få uppgifter om vederlagstiden från din arbetsgivare. Be arbetsgivaren ange vederlagstiden på arbetsgivarintyget under övriga upplysningar.