Tidrapportera till akassan

Ersättning betalas ut baserat på dina tidrapporter. När vi fått din ersättningsansökan och dina första tidrapporter börjar vi utreda för att kunna fatta beslut om rätt till ersättning.

Alla dagar ska rapporteras, även lördagar och söndagar. Du kan tidigast skicka in tidrapporten när veckan har passerat, dvs söndag kväll.

Utbetalning görs helgfri torsdag om rapporten kommit in senast måndag kväll samma vecka. Ersättning betalas inte ut för tidrapporter som är äldre än nio månader.

Enklast fyller du i tidrapporten via Mina sidor. Använder du inte vår digitala tjänst, kontakta oss så kan vi posta papperskassakort till dig.

 

Hur du ska rapportera beror på din situation

Arbetslös

Redovisar du Arbetslös på dina tidrapporter intygar du att det inte finns något som hindrar dig från att söka och ta arbete.

Dagar du varit helt arbetslös fyller du i som Arbetslös.

Har du varit helt arbetslös hela veckan kan du klicka på texten Arbetslös för att fylla i alla veckodagar automatiskt.

Ersättning betalas ut för max fem dagar per vecka.

Om du får ett arbete

Får du ett arbete under tiden som arbetslös är det viktigt att du fyller i Arbete i tidrapporten för de dagar du inte är arbetslös.

Meddela oss om ditt arbete genom att ladda upp anställningsavtalet via Mina sidor. 

Avstängd på grund av egen uppsägning

Har du sagt upp dig själv och orsakat din arbetslöshet kan du bli avstängd 45 dagar från arbetslöshetsersättning.

Tidrapporter ska ändå skickas in till oss under denna tid.

Arbetar med fastställd arbetstid

Arbetar du med en fastställd sysselsättningsgrad eller schemalagd arbetstid fyller du i arbetstiden i procent i rutan Anställningens omfattning.

OBS! Då ska du inte redovisa timmar per dag.

Övertid eller mertid

Alla arbetade timmar utöver din ordinarie fastställda arbetstid i procent redovisar du dag för dag i rutorna för arbetade timmar.

Jour- och beredskapstid

Betald jour- och beredskap utöver din ordinarie fastställda arbetstid i procent redovisar du dag för dag i rutorna för arbetade timmar.

Deltid med fastställd arbetstid

Arbetar du deltid med ett fastställt arbetstidsmått fyller du i omfattningen (procent av en heltid) i rutan Anställningens omfattning.

OBS! Tid ska då inte redovisas dag för dag.

Har du ett schema där du arbetar heltid en vecka och är ledig en vecka ska du fylla i Anställningens omfattning i procent och inte redovisa timmar per dag.

Om din deltidsanställning påbörjas eller avslutas mitt i en vecka behöver du räkna om din sysselsättningsgrad till timmar per dag och sedan redovisa den tiden dag för dag under dessa veckor.

Exempel
Du blir anställd på 50%. Anställningen börjar en onsdag.

En heltid i arbetslöshetsförsäkringen motsvarar alltid 40 timmar och en arbetsvecka motsvarar 5 dagar.

Du behöver då redovisa 0,5 * 40 = 20 timmar / 5 = 4 timmar per dag onsdag, torsdag och fredag den veckan som anställningen inleds.

Måndag, tisdag samt lördag och söndag ska du redovisa Arbetslös.

Tillägg för obekväm arbetstid

Tillägg för obekväm arbetstid och andra lönetillägg som inte påverkar din arbetstid ska inte redovisas som extra tid på tidrapporten.

Bisyssla

En bisyssla är ett extraarbete i form av en anställning eller i egen verksamhet som du haft vid sidan om ett heltidsarbete i minst tolv månader innan du blev arbetslös.

Om vi godkänner ditt extraarbete som bisyssla kan du fortsätta med den i samma omfattning under arbetslösheten utan att det påverkar din ersättning.

Läs vad vi behöver från dig här.

Har du fått din bisyssla godkänd av oss ska arbetad tid i bisysslan då inte redovisas i dina tidrapporter.

Alla förändringar i bisysslan ska du omgående meddela oss.

Behovs- eller timanställning

Alla timmar du arbetar ska fyllas i. Ojämnt fördelad arbetstid avrundas uppåt till närmaste halvtimme; exempelvis 7 tim och 25 min avrundas till 7,5 tim.

Det har ingen betydelse om arbetet är på en vardag eller på en helgdag.

Även nattarbete och jourarbete ska redovisas. Det gäller även sovande jour.

Om du under en helgdag eller klämdag varken arbetat eller fått lön ska du redovisa Arbetslös.

Fått heltidsanställning under längre tid

Ska du arbeta heltid under en längre tid behöver du inte tidrapportera till oss.

Börjar den tillfälliga heltidsanställningen mitt i en vecka deklarerar du Arbete från den veckodag anställningen inleds. Om du inte arbetat lördag söndag den veckan fyller du i Arbetslös de två dagarna. Därefter behöver du inte skicka in tidrapporter under perioden arbetet pågår på heltid.

Tänk på att meddela Arbetsförmedlingen att du inte längre är arbetssökande.

Om anställningen avslutas och du på nytt ska ansöka om ersättning ska du anmäla dig hos Arbetsförmedlingen på nytt din första arbetslösa dag.

Du ska då också skicka in ett arbetsgivarintyg till akassan.

Får aktivitetsstöd

Har Arbetsförmedlingen anvisat dig till ett arbetsmarknadspolitiskt program får du aktivitetsstöd utbetalt från Försäkringskassan. Du kan inte få ersättning från oss samtidigt. Därför ska du inte heller tidrapportera dagar med aktivitetsstöd till oss.

Om aktivitetsstödet börjar eller slutar mitt i en vecka ska du skicka in tidrapport för den veckan. Du fyller i Kan ej ta arbete de dagar Försäkringskassan betalar ut aktivitetsstöd för.

Förtroendeuppdrag

Förtroendeuppdrag som man får lön för ska man tidrapportera som Arbete.

Föräldraledig/VAB

Du kan inte få arbetslöshetsersättning samtidigt som du får ersättning från Försäkringskassan.

Alla typer av föräldraledighet, som du får ersättning för från Försäkringskassan, ska redovisas på tidrapporten till oss i rutan Sjuk/Föräldrapenning.

Varje dag ska rapporteras, även lördag och söndag.

Föräldrapenning på lördag och söndag påverkar inte din rätt till arbetslöshetsersättning, men måste ändå fyllas i för att uppgifterna mellan akassan och Försäkringskassan ska stämma överens vid kontroll.

Läs om hur föräldraskap och föräldrapenning kan påverka din a-kassa.

Har pension eller ska börja ta ut pension

Pension har inget eget utrymme på tidrapporten.

Det är dock ytterst viktigt att du på annat sätt informerar oss om du ansökt om eller tar ut pension av något slag, eftersom det kan påverka din arbetslöshetsersättning.

Om ersättning betalas ut på felaktiga grunder kan du bli återbetalningsskyldig.

Jour- och beredskapstid

Har du betald jour- eller beredskapstid ska du deklarera arbete de timmarna även om du inte behöver arbeta. Det gäller även för sovande jour- eller beredskapstid.

Fyll i antalet timmar per dygn. Jobbar du till exempel 22-06 fredag till lördag fyller du i 2 timmar på fredagen och 6 timmar på lördagen.

Är du anställd på deltid ska du fylla i anställningens omfattning i procent. Jour eller beredskap utöver din deltidstjänst fyller du i på aktuell dag, även lördag och söndag.

Studier

Under arbetslöshet finns möjlighet att studera på halvfart i 20 veckor, förutsatt att du samtidigt söker heltidsarbete. Studierna måste först vara godkända av akassan innan de påbörjas!

Om vi godkänt studierna redovisar du Arbetslös på tidrapporten de dagar du studerar.

Sjuk

Du kan inte få ersättning från akassan om du är sjuk och får ersättning från Försäkringskassan.

Du ska dock redovisa de dagarna på din tidrapport, även lördag och söndag under Sjuk/Förädrapenning.

Även karensdagar i samband med sjukdom ska redovisas.

Meddela Arbetsförmedlingen om du är sjuk en längre period. Meddela dem igen när du är frisk.

Sjuklön från min arbetsgivare

Dagar din arbetsgivare betalar sjuklön för ska du redovisa under Sjuk/Föräldrapenning.

Semester från arbetssökandet

Är du arbetslös och vill resa bort eller bara ta ledigt från ditt arbetssökande ett tag innebär det att du inte kan få ersättning för de dagarna.

Du ska fylla i Kan inte ta arbete de lediga dagarna.

Semester från deltidsarbete

Om man tar semester från ett deltidsarbete ska man tidrapportera Semester.

Semesterdagar är alltid hela dagar eller hela veckor.

Det innebär att du som normalt arbetar del av dag ska deklarera hela dagen som Semester.

Vid längre semester än en vecka räknas även arbetsfria dagar som semesterdagar.

Rätta en tidrapport

Om du råkat fylla i fel på tidrapporten går det att ändra – du fyller helt enkelt i en ny tidrapport för samma period.

Du kommer också att få frågan vad som blev fel och varför.

Om du fått för mycket ersättning betalar du tillbaka, har du fått för lite får du mer utbetalt.