Uppdragstagare

Hur ett uppdrag påverkar arbetslöshetsersättningen beror på flera faktorer, till exempel hur uppdraget utförs och vem som är uppdragsgivare.

Exempel på uppdrag som kan påverka din rätt till ersättning:

 • Konsultuppdrag
 • Politiska uppdrag
 • Styrelseuppdrag för organisationer eller företag
 • Ideella uppdrag som t ex ungdomsledare i en idrott
 • Uppdrag som god man

Uppdrag som egen företagare

Bedömer vi att uppdraget ligger inom ramen för eget företagande har du inte rätt till ersättning förrän uppdragsverksamheten upphört helt.

 • Faktureras uppdraget med egen F- eller F/A-skattsedel eller genom en närståendes bolag så bedöms du som egen företagare.
 • Använder du ett faktureringsföretag kan det i vissa fall även då bedömas som att du är företagare, trots att faktureringsföretaget betalar skatt och sociala avgifter.

Ska du utföra ett uppdrag under din arbetslöshet, kontakta oss innan du påbörjar uppdraget så att vi kan göra en bedömning av hur det påverkar din ersättning.

Uppdrag som anställd

Om uppdraget bedöms som en anställning kan du få ersättning mellan uppdragen och ibland kombinerat med uppdraget om det är på deltid.

Vi behöver få information om:

 • När uppdraget påbörjas och avslutas.
 • Vad du ska få betalt för och vad som är principen för ersättningen.

Vad behöver vi i så fall från dig

 • Ladda upp ett skriftlig avtal om uppdraget via Mina sidor så att vi kan bedöma ersättningsrätten under tiden uppdraget pågår och hur det ska redovisas på tidrapporten.
 • Finns inget skriftligt avtal ska du själv lämna motsvarande uppgifter och kontaktuppgifter till uppdragsgivaren till oss så att vi i förväg kan bedöma karaktär och omfattning på uppdraget.
 • När uppdraget är slut begär du via Mina sidor att uppdragsgivaren redovisar det utförda arbetet på ett arbetsgivarintyg.

Läs mer om hur vi bedömer uppdrag.