Arbetslösheten i siffror

Har du funderat över hur många medlemmar akassorna i Sverige har och hur mycket ersättning som betalas ut?

Alla akassor

Under år 2022 fick 227 663 personer arbetslöshetsersättning totalt sett i Sverige. Arbetslöshetsförsäkringen betalade ut 14,4 miljarder kronor.  I juni 2023 var 3,9 miljoner personer medlemmar i en akassa av den totala arbetskraften på drygt 5,5 miljoner människor.

Ledarnas akassa

Bland akassans drygt 78 000 medlemmar ligger arbetslösheten runt 1,3 %.

Källor

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), Länk

Sveriges a-kassor, Länk

Arbetsförmedlingen, Länk