Nominering till styrelse

Valberedningens uppdrag är att på föreningsstämman lämna förslag till ny styrelse. Därför vill valberedningen få in nomineringar till styrelse. Nominera

 • 4 styrelseledamöter
 • 2 suppleanter
 • 1 revisor
 • 1 revisorssuppleant

Den som nomineras ska vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen.

Den som sänder in nomineringen

 • ska vara medlem i akassan
 • uppge sitt namn och kontaktuppgifter 
 • ange sitt personnummer

Uppgifter som behövs om den nominerade

 • att den nominerade är medlem i akassan
 • namn
 • personnummer
 • branschförening eller yrke
 • telefonnummer och mejladress
 • har den nominerade accepterat nomineringen

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 29 februari till stamma2024@ledarnasakassa.se