Vilka kan vara ombud?

Medlemmars rätt att besluta i akassans angelägenheter får utövas vid den ordinarie föreningsstämman genom valda ombud.

Endast en person som är medlem i akassan får väljas till ombud eller suppleant. Samtliga medlemmar har rätt att delta i valet av ombud.