Fler chefer borde gå med i a-kassan

Minst 376 000 personer av alla anställda i Sverige är chefer eller arbetsledare. Men många chefer och egenföretagare riskerar att stå utan ersättning om de blir av med jobbet. Fler borde gå med i en a-kassa som passar den egna yrkesrollen, skriver Anna-Greta Gårding, chef för Ledarnas a-kassa.

Teamleader, coffee shop manager, butikschef – allt fler yrken på den svenska arbetsmarknaden innebär att man är chef eller har en arbetsledande befattning. Mellan 2014 och 2017 har antalet chefer på arbetsmarknaden ökat med 10 procent, enligt statistik från SCB.

År 2017 hade minst 376 000 personer ett yrke som innebär att de är chef eller har en arbetsledande befattning, en ökning med cirka 35 000 personer sedan 2014. Det innebär att cirka 8,4 procent av det totala antalet anställda i Sverige är chefer. De kan vara allt från ekonomichefer till säljare, hotellchefer eller kökschefer.

Men många av dem riskerar att stå utan ersättning om de skulle bli av med jobbet. Endast sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan, och andelen sjunker. Mellan 2010 och 2018 har andelen sysselsatta som är med i en a-kassa sjunkit från 77 till 74 procent.

Sverige är på väg mot en lågkonjunktur och även kompetenta och uppskattade ledare kan bli av med jobbet. Det riskerar att slå hårt även mot framför allt mindre företag. Många småföretagare vet inte att även de kan vara med i a-kassan, och saknar därmed trygghet om de tvingas lägga ner verksamheten. Även familjemedlemmar till egenföretagare som jobbar i företaget kan vara med i a-kassan.

Alla borde vara med i en a-kassa som passar den egna yrkesrollen. Det inte alla vet är att medlemskap i en a-kassa går att kombinera med de inkomstförsäkringar som många fackförbund erbjuder, oavsett vilket fack och vilken a-kassa man väljer. Det innebär att inkomstförsäkringen från facket inte påverkas av vilken a-kassa man är med i.

Ledarnas a-kassa vill öka tryggheten på arbetsmarknaden, och vi är experter på vad chefer, ledare och egenföretagare behöver om de blir av med jobbet.

Vi vänder oss därför till alla chefer, ledare och egenföretagare och säger: Hitta den a-kassa som du tycker passar just dig och din yrkesroll. Se till att du är med i a-kassan, då har du en ekonomisk grundtrygghet om du skulle bli av med jobbet.

Anna-Greta Gårding, chef för Ledarnas a-kassa

Källor
- Statistik över yrken utgår från standarden för svensk yrkesklassificering 2012, SSYK, och kommer från SCB.
- Statistik över medlemmar i a-kassor kommer från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.
- Statistik över antalet sysselsatta kommer från SCB.

Om Ledarnas a-kassa
Ledarnas a-kassa administrerar och betalar ut arbetslöshetsersättning till sina knappt 80 000 medlemmar, på uppdrag av staten. Medlemmarna består av chefer, ledare och egenföretagare samt familjemedlemmar till egenföretagare som också arbetar i företaget. Ledarnas a-kassa vill bidra till en tryggare vardag och vara det självklara valet för alla chefer i Sverige.

Kontakt
Anna-Greta Gårding, chef för Ledarnas a-kassa: 070-219 69 10, anna-greta.garding@ledarnasakassa.se