Om medlemskapet

Kan jag bli medlem?

Du kan bli medlem hos oss om ett eller flera av följande påståenden stämmer med din nuvarande anställning eller gjorde det när du senast arbetade:

  • Du leder egen personal – oavsett titel och nivå.
  • Du har ledande funktioner utan egen personal, men med ett ansvar för verksamheten som motsvarar andra chefers.
  • Du är egenföretagare.
  • Du är familjemedlem till någon som är egenföretagare och du arbetar själv i verksamheten.
  • Du är befäl inom sjöfarten, luftfarten, räddningstjänsten, polisen och försvaret och andra befälsområden.

Exempel på vad våra medlemmar arbetar som

Arbetsledare Brandbefäl
Projektledare Styrman
Teamleader Enhetschef
Sjöbefäl Ekonomichef
Luftfartsbefäl Områdeschef
Försvarsbefäl VD
Polisbefäl Chef

Byt till oss från annan a-kassa

I samband med att du ansöker om medlemskap kan du be oss att sköta övergången från en annan a-kassa. Vi tar då kontakt med din nuvarande a-kassa och meddelar att du vill byta till oss. Vi ser också till att det inte blir något uppehåll i medlemskapstiden.

Det är inte möjligt att vara medlem i två a-kassor samtidigt. Det betyder att vi inte kan bevilja dig medlemskap förrän ditt nuvarande medlemskap har avslutats.

Om du inte lämnar över det till oss att avsluta ditt nuvarande medlemskap behöver du själv kontakta din nuvarande a-kassa och avsluta medlemskapet. Tänk på att avsluta medlemskapet den sista i månaden och därefter ansöka om medlemskap hos oss från och med den första efterföljande månaden så att inget uppehåll uppstår.

Vid frågor, kontakta oss.

Medlemskap och ersättning

Du kan få rätt till ersättning från den första dagen som du blir medlem. Däremot påverkas storleken på ersättningen av hur länge du har varit medlem.

Du kan räkna ihop din tid som medlem från flera a-kassor om det inte finns något uppehåll mellan medlemskapen.

Medlem kortare tid än tolv månader 

Om du ansöker om ersättning och har varit medlem kortare tid än tolv månader kan du få rätt till vad som kallas grundersättning. Ersättningen baseras på hur mycket du har arbetat innan du blev arbetssökande och kan som mest ge 365 kronor brutto per ersättningsdag. Grundersättningen kan betalas ut som tidigast från och med den dag du fyllt 20 år.

Utöver att du behöver vara medlem för att kunna få ersättning behöver du ha arbetat tillräckligt många dagar för att uppfylla ett arbetsvillkor. Läs mer om arbetsvillkoret.

Medlem tolv månader eller längre

Om du ansöker om ersättning och har varit medlem tolv månader eller längre kan du få rätt till vad som kallas inkomstbaserad ersättning. Inkomstbaserade ersättning är en högre ersättning i jämförelse med vad du kan få om du inte varit medlem i minst tolv månader.

Ersättningen baseras på din tidigare inkomst och hur mycket du arbetat. Som mest kan du få 910 kronor (brutto) per ersättningsdag under de första 100 ersättningsdagarna. Därefter kan du få högst 760 kronor.

Utöver att du behöver uppfylla medlemsvillkoret för inkomstbaserad ersättning behöver du ha arbetat tillräckligt många dagar för att uppfylla ett arbetsvillkor. Läs mer om arbetsvillkoret.

Regler om medlemskap

Rätten till medlemskap regleras i Lagen 1997:239 om arbetslöshetskassor och i stadgar. Förutom Ledarnas arbetslöshetskassa finns det andra arbetslöshetskassor som är verksamma inom ditt yrkesområde. För information kan du gå in på Sveriges A-kassors hemsida.

Hjälpte den här sidan dig?