Ändrade telefontider från och med 1 juni 2020

Från och med 1 juni 2020 ändrar vi våra telefontider till 13:00-15:00, måndag till fredag. Ändringen gäller från och med måndag vecka 23.

Vi återkommer med mer information när vi återgår till ordinarie telefontider.

Som tidigare angivits är ett av skälen till ändringen att försöka minska personalens risk för exponering av virus. De flesta anställda reser med lokaltrafik till och från jobbet. Genom att se till att de inte behöver ta sig till och från jobbet i rusningstrafik bedöms risken för exponering att minskas.

Några andra åtgärder vi genomfört är bland annat:

  • Restriktioner för externa besök på kansliet
  • Medarbetare som uppvisar även milda sjukdomssymptom måste stanna hemma
  • Möten ska hållas via digitala kanaler

Vår ambition och förhoppning är att våra åtgärder avseende Coronaepidemin gör att vi kan bibehålla samma servicenivå som vanligt.

 

Bild: Mitchell Hollander, unsplash.com