Ändrade telefontider

För att säkerställa att vi ska kunna bibehålla vår nuvarande servicegrad och minimera riskerna för att coronaviruset ska påverka vår verksamhet ändrar vi våra telefontider till 13:30 - 15:30. Ändringen gäller från och med måndag den 16 mars, vecka 12. Vi återkommer med mer information när vi återgår till ordinarie telefontider.

Ett av skälen för ändringen är försöka att minska personalens risk för exponering av virus. De flesta anställda reser med lokaltrafik till och från jobbet. Genom att se till att de inte behöver ta sig till och från jobbet i rusningstrafik bedöms risken för exponering att minskas.

Några andra åtgärder vi genomfört är bland annat:

  • Restriktioner för externa besök på kansliet
  • Medarbetare som uppvisar även milda sjukdomssymptom måste stanna hemma
  • Möten ska hållas via digitala kanaler

Vår ambition och förhoppning är att våra åtgärder avseende Coronaepidemin gör att vi kan bibehålla samma servicenivå som vanligt.

 

Bild: CDC, unsplash.com, bilden är beskuren