Förlängning av tillfälliga regler

Den 16 december fattade riksdagen beslut om att giltighetstiden för några av de tillfälliga regler som införts under år 2020 med anledning av Covid-19 skulle förlängas. Några av de tillfälliga reglerna kommer också att upphöra att gälla från och med årsskiftet 2020/21. Här följer en sammanställning av några av reglerna och deras nya giltighetstid.

Läs mer om de tillfälliga reglerna här

Regler som förlängts

Arbetsvillkoret

För att uppfylla arbetsvillkoret behövs minst 60 timmars arbete under minst sex månader istället för 80 timmars arbete under minst sex månader. Förlängs till 1 januari 2023.

Grundförsäkringen

Den högre nivån på ersättning enligt grundförsäkringen lämnas oförändrad. Grundbeloppet är som högst 510 kr per dag. För den som inte har arbetat heltid ska grundbeloppet minskas proportionerligt.

Även lägstanivån lämnas oförändrad. Lägsta beloppet man kan få per dag enligt grundförsäkringen är 255 kr oavsett vad den sökande har för genomsnittlig arbetstid. Förlängs till december 2022 och gäller under perioden 13 april 2020 till december 2022.

Inkomstbortfallsförsäkringen

De högre nivåerna på ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas oförändrade. Det gäller även de regler avseende bisyssla och deltidsföretag som följer nivåerna på inkomstbortfallsförsäkringen. 

De första 100 ersättningsdagarna är dagpenningen 1200 kr per dag före skatt. Från dag 101 är den högsta dagpenningen 1000 kronor. Det lägsta beloppet för inkomstbaserad ersättning är 255 kr per dag före skatt. Gäller fram till och med december 2022.

Vilande företag – företag utan verksamhet

Regeln som ger en sökande möjlighet att göra flera uppehåll i en egen verksamhet utan att minst fem år passerat mellan varje uppehåll kvarstår. Det gör även möjligheterna att har hemsidan kvar samt upprätthållande av vissa kundkontakter under arbetslös tid. Gäller fram till och med december 2021.

 

Regler som upphör att gälla

Karens

Från den 4 januari 2021 återinförs karenskravet. Det innebär att varje ersättningsperiod inleds med 6 obligatoriska karensdagar. 

Medlemsvillkor

För medlemsmånader mars – december 2020 får sökande för varje medlemsmånad tillgodoräkna sig ytterligare tre medlemsmånader. Går man till exempel med i december 2020 räknas december som 4 månader. Från och med januari 2021 räknas varje månad återigen som en månad.