Ny medlemsavgift från 1 oktober 2020

Från och med den 1 oktober höjer vi medlemsavgiften till 150 kronor per månad.

Varför?

Under våren 2020 beslutade regering och riksdag att göra ändringar i a-kassereglerna till följd av Covid-19. Förändringarna innebar bland annat att karensdagarna togs bort, att ersättningsnivåerna ökades och att fler kunde få rätt till a-kassa.

A-kassornas kostnader har därmed ökat och medför att de flesta a-kassor behöver höja sina medlemsavgifter.

Läs mer om de nya a-kassenivåerna här

Vad är kopplingen mellan a-kassenivån och medlemsavgiften?

Varje a-kassa betalar en så kallad finansieringsavgift till staten. Det är den avgiften som till stor del bekostar den ersättning som a-kassan betalar ut. Finansieringsavgiften baseras på antalet medlemmar, de genomsnittliga a-kassenivåerna och en omräkningsfaktor. Läs mer om finansieringsavgiften här

Ungefär 80 % av medlemsavgiften du betalar till oss varje månad går till finansieringsavgiften. Resterande 20 % ska täcka våra egna kostnader som t ex personal och IT.

Sammantaget så innebär en markant högre genomsnittlig ersättning per dag att vår finansieringsavgift ökat betydligt och att vi därför måste höja medlemsavgiften.