Sju av tio positiva till a-kassans tillfälliga förändringar

En klar majoritet av svenskarna är positiva till de tillfälliga förändringarna i a-kassan, visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Sveriges a-kassor. De tillfälliga förändringarna infördes som följd av coronakrisen och innebär bland annat att fler kvalificerar sig för att få ersättning och att ersättningsnivåerna höjts.

– A-kassan är mycket viktig för att vara trygg genom arbetslivet och särskilt i krissituationer som den vi befinner oss i just nu. Under de senaste månaderna har vi sett tiotusentals nya medlemmar gå med i de 25 a-kassorna. Vi vill uppmana alla att gå med, så att fler får känna tryggheten som a-kassan ger, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

I mars fattade riksdagen beslut om tillfälliga förändringar i a-kassan. Enligt en ny Sifoundersökning tycker sju av tio svenskar, 73 procent, att dessa tillfälliga förändringar är mycket eller ganska bra. Endast 16 procent svarar att ändringarna är ganska eller mycket dåliga.

De första förändringarna sedan 2015

De tillfälliga förändringarna innebär bland annat att ersättningsnivåerna höjts. Innan årets tillfälliga förändringar höjdes ersättningen senast 2015 och dessförinnan stod taket stilla i tretton år. Till slut fick mindre än var tionde heltidsanställd ut 80 procent av sin tidigare lön från a-kassan.

– För att a-kassan ska vara en långsiktigt effektiv omställningsförsäkring är det viktigt att ersättningen ökar i takt med löneutvecklingen. Därför vill vi se en så kallad indexering av ersättningen på samma sätt som i sjukförsäkringen, i stället för ryckiga höjningar med ojämna intervaller, säger Tomas Eriksson (bilden).

Läs nyheten på Sveriges a-kassors hemsida.

Foto: Michael Steinberg