Antalet medlemmar ökar

Nedgången bryts under 2022 och antalet medlemmar i a-kassan ökar igen

Efter en historiskt stor tillväxt under pandemiåret 2020, har antalet medlemmar i a-kassan successivt minskat måttligt. Men under andra halvåret 2022 sker en vändning och medlemsantalet ökar igen. Vid utgången av 2022 är drygt 3,9 miljoner svenskar medlemmar i a-kassan.

Läs hela artikeln som är publicerad av Sveriges a-kassor här

Bli medlem i Ledarnas a-kassa här