Hur nöjd är du? Vi gör en NKI-undersökning

Vad tycker du om servicen från din a-kassa? Som ett led i vårt arbete att ständigt förbättra oss och vår service till våra kunder kommer vi tillsammans med Sveriges a-kassor att låta genomföra en enkätundersökning i november.

Undersökningen genomförs av Sifo med hjälp av en webbaserad enkät, enkäten skickas alltså ut via e-post. Medverkan är självklart frivillig men kommer du med i urvalet vore vi mycket tacksamma om du har möjlighet att svara på enkäten, eftersom vi inte kan ersätta dig med någon annan. Alla svar hanteras konfidentiellt av Sifo, det vill säga ingen på a-kassan, Sveriges a-kassor eller annan utomstående kommer att kunna ta del av några enskilda svar.