Nya regler för dig som fått utbetald arbetslöshetsersättning du inte har rätt till

De nya reglerna innebär att a-kassan på ett snabbare sätt kan begära hjälp av Kronofogden om du inte betalar tillbaka skulden. Får du ett beslut om återkrav som du inte kan betala tillbaka på förfallodagen, hör då av dig till oss så snart som möjligt så undersöker vi möjligheterna till en avbetalningsplan.

De nya reglerna gäller dig som fått ett beslut om återkrav från a-kassan fattat den 1 september eller senare.

Om du har fått arbetslöshetsersättning som du inte haft rätt till kommer a-kassan vanligtvis besluta att du ska betala tillbaka beloppet, ett så kallat beslut om återkrav. De nya reglerna innebär att a-kassan i fortsättningen varken kommer att skicka inkassokrav eller ansöka om betalningsföreläggande. A-kassan ska i stället, efter att a-kassan påmint dig om skulden och beslutet vunnit laga kraft (tidigast två månader från beslutet), ansöka om att Kronofogden utmäter skulden. De nya reglerna gäller både kapitalbeloppet (återkravet) och räntan som du måste betala tills återkravet är färdigbetalt.