Nya regler om uppsägning

Den 8 juni beslutade riksdagen i enlighet med regeringens proposition om ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, och att det införs omställnings- och kompetensstöd. De nya reglerna gäller från och med den 1 oktober 2022 och några av ändringarna har fått följdändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring, ALF.

Av ALF framgår sedan tidigare bland annat att en sökande ska stängas av från rätt till ersättning i 45 ersättningsdagar, om han eller hon utan giltig anledning lämnat sitt arbete eller på grund av otillbörligt uppförande skilts från sitt arbete.

De nya reglerna säger att detta regelverk inte ska tillämpas om anställningen upphört

  • enligt en överenskommelse som har träffats sedan arbetsgivaren har tagit initiativ till att skilja sökanden från arbetet, eller

  • genom en uppsägning från arbetsgivarens sida och frågan om uppsägningens giltighet är föremål för en rättegång eller en förhandling enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet eller kollektivavtal