Studier till Vårterminen 2023

 

Generellt kan du inte få ersättning från a-kassan samtidigt som du studerar. Detta beror på att du då inte räknas som arbetslös i försäkringens mening. För att ha rätt till ersättning efter studier behöver du ha avslutat eller avbrutit dem

Det finns dock undantag där studier kan vara möjliga att bedriva samtidigt som du får ersättning från a-kassan. Om du till exempel studerar på deltid kan du ha rätt till ersättning samtidigt.

För att vi ska kunna avgöra om dina studier kan godkännas är det viktigt att du alltid kontaktar oss och meddelar att du avser att påbörja studier

 

Mer information om studier och arbetslöshetsersättning finns att läsa här:

 

Foto: Debby Hudson, Unsplash.com