Val av ombud och datum för stämma

På grund av rådande samhällssituation har Ledarnas arbetslöshetskassas styrelse beslutat att skjuta upp föreningsstämman till i höst.

Datum kommer att fastslås senare. Stämman var ursprungligen tänkt att hållas den 26 maj 2020.

Viktigt! Valet av ombud kommer dock att hållas planenligt under vecka 15, från den 6 till den 12 april. Röstningen kommer att genomföras digitalt via en länk som kommer att finnas på vår hemsida från och med den 6 april 2020.

Läs mer om stämman här.

Foto, Rawpixel, Unsplash.com, bilden är beskuren