Arbetslöshetsförsäkringen i siffror

Har du någon gång funderat över hur många medlemmar a-kassorna i Sverige har och hur mycket ersättning som egentligen betalas ut? Här följer en kort sammanställning av statistik.

För alla a-kassor

I november 2018 fick cirka 93 000 personer arbetslöshetsersättning totalt sett i hela Sverige. Arbetslöshetsförsäkringen betalade ut 1,22 miljarder kronor. I oktober 2018 uppgick den totala arbetskraften till nästan 5 miljoner personer. Av dessa var drygt 3,6 miljoner personer med i en a-kassa. Det motsvarar ungefär 70 procent. År 2006 nåddes den högsta organisationsgraden hittills. Då var hela 83 procent av arbetskraften med i en a-kassa.

Under 2015 höjdes taket i arbetslöshetsförsäkringen till 910 kronor per dag de 100 första arbetslösa dagarna. Trots det var det under vecka 35, 2018, endast 28 procent av tidigare heltidsanställda sett över alla a-kassor som fick 80 % av sin tidigare inkomst. För att få den högsta ersättningsnivån måste den sökande ha haft en genomsnittlig månadslön på 25 000 kronor.

Ledarnas arbetslöshetskassas medlemmar

Bland Ledarnas arbetslöshetskassas medlemmar är det färre än fem procent som får 80 procent av sin tidigare inkomst. Det beror på att den genomsnittliga inkomsten bland medlemmarna är hög relativt sett.

För att få rätt till ersättning som är baserad på tidigare inkomst behöver du vara med i en a-kassa under minst 12 månader. Om du varit medlem kortare tid än 12 månader har du rätt till ersättning enligt grundförsäkringen. Du kan läsa mer om grundförsäkring och ersättning som baseras på inkomst här.

 

Källor

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, Länk

Sveriges a-kassor, Länk

Arbetsförmedlingen, Länk

Hjälpte den här sidan dig?