Vilka kan vara ombud

Medlemmars rätt att besluta i a-kassans angelägenheter får utövas vid den ordinarie föreningsstämman genom valda ombud.

Endast en person som är medlem i a-kassan får väljas till ombud eller suppleant. Samtliga medlemmar har rätt att delta i valet av ombud.