Förtydligande om Ledarnas a-kassas roll

Ledarnas a-kassa och fackförbundet Ledarna, Sveriges chefsorganisation, är två helt skilda organisationer. Ledarnas arbetslöshetskassas uppdrag är att administrera och betala ut arbetslöshetsersättning. Ledarnas a-kassa har egen styrelse, eget kansli, egen anställd personal och egna policys och riktlinjer som är anpassade till den verksamhet som a-kassan bedriver.

Du kan läsa mer om Ledarnas arbetslöshetskassas uppdrag här

Om du har funderingar kring detta är du välkommen att kontakta oss.

Hjälpte den här sidan dig?