A-kassan

Att vara medlem i en a-kassa är en viktig del av din ekonomiska trygghet. Men vad är egentligen en a-kassa, och varför ska du vara medlem? Här får du all information du behöver för att förstå värdet av att vara med i en a-kassa.

Vad är en a-kassa?

En a-kassa, eller arbetslöshetskassa, är en försäkring som ger ekonomiskt stöd om du skulle bli arbetslös. Genom att vara medlem i en a-kassa har du rätt till ersättning om du förlorar ditt jobb, vilket hjälper dig att klara dig ekonomiskt medan du söker nytt arbete. Ersättningen baseras på din tidigare inkomst och ger dig en grundläggande trygghet under en osäker tid.

Vilken a-kassa ska jag välja?

Många a-kassor är specialiserade på specifika yrkesområden eller branscher. Genom att välja en a-kassa som är inriktad på ditt yrke kan du få bättre förståelse och stöd som är skräddarsytt för din specifika situation.

Om något nedan överensstämmer med din nuvarande eller senaste anställning kan du ansöka om medlemskap hos oss.

 • Du har en chefsroll

 • Du leder egen personal, oavsett din titel eller nivå

 • Du har verksamhetsansvar som motsvarar andra chefers, men utan personalansvar

 • Du är egenföretagare

 • Du är familjemedlem till en företagare och du arbetar själv i verksamheten

 • Du är befäl inom sjöfarten, luftfarten, räddningstjänsten, polisen, försvaret och andra befälsområden

Bli medlem!

Varför är det bra för egenföretagare att vara med i a-kassan?

Att vara egenföretagare innebär att du har frihet och kontroll över din verksamhet, men det innebär också att du tar på dig risken för din egen ekonomiska trygghet. 

Som egenföretagare är din inkomst ofta direkt kopplad till företagets framgång. Om du tvingas lägga ner din verksamhet på grund av ekonomiska svårigheter, marknadsförändringar eller andra oförutsedda händelser, kan a-kassan ge dig en viktig ekonomisk säkerhetslina.

Hur länge kan man få a-kassa?

En ersättningsperiod är 300 dagar. Dagar du får ersättning för räknas av från ersättningsperioden. Dagar du inte får ersättning för dras inte av från ersättningsperioden, till exempel om du arbetar, är sjuk eller föräldraledig eller fyller i att du inte kan söka arbete.

Hur länge måste man vara med i a-kassan innan?

För att uppfylla medlemsvillkoret måste du ha varit medlem i någon a-kassa under tolv sammanhängande månader. Har du varit medlem i en a-kassa kortare tid eller inte alls, kan du vara berättigad till grundersättning.

Hur mycket arbete krävs för att ha rätt till ersättning?

Du ska ha arbetat i en viss omfattning innan du blev arbetslös. De senaste tolv månaderna före arbetslösheten måste du ha

 • arbetat minst 60 timmar per månad i minst sex månader eller

 • arbetat minst 420 timmar under sex sammanhängande kalendermånader, dock minst 40 timmar per månad.

Arbetsvillkoret måste vara uppfyllt under medlemstiden för att du ska ha rätt till ersättning som baseras på tidigare inkomst.

Ersättningens storlek

Storleken på din ersättning beror främst på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning. Ersättningen betalas ut som mest för fem dagar per vecka. Hur mycket ersättning du får per dag beror på:

 • Om du har rätt till grundersättning eller inkomstbaserad ersättning.

 • Hur många timmar du arbetat i genomsnitt per vecka under din kvalifikationstid.

 • Din genomsnittliga inkomst per dag under din kvalifikationstid.

För närvarande är den högsta ersättningen du kan få genom arbetslöshetsförsäkringen 1 200 kr per dag de 100 första ersättningsdagarna och därefter 1 000 kr per dag de efterföljande 200 ersättningsdagarna. Ersättningsnivån regleras i förordningen om arbetslöshetsförsäkring.

Komplettera din a-kassa med inkomstförsäkring

Den högsta ersättningen som akassan kan betala ut är 1 200 kronor per ersättningsdag (brutto). Därför kan en inkomstförsäkring vara en viktig  komplettering.Inkomstförsäkringen fungerar som ett komplement till a-kassan och täcker den del av din inkomst som överstiger 33 000 kronor per månad. Den ger ekonomiskt stöd oavsett om du får inkomstrelaterad ersättning eller grundersättning från a-kassan.

Ersättningen från inkomstförsäkringen betalas ut för samma antal dagar som a-kassan, vilket innebär upp till 5 dagar per vecka och totalt omkring 22 dagar per månad. Detta ger en ökad ekonomisk trygghet och hjälper dig att upprätthålla din levnadsstandard även vid arbetslöshet. 

En extra inkomstförsäkring är något du tecknar hos ditt fackförbund. Villkoren skiljer sig mellan olika fackförbund, men för att kunna teckna inkomstförsäkringen måste du vara medlem i en a-kassa. Ersättningen från inkomstförsäkringen grundas på vårt beslut om arbetslöshetsersättning, men det är inte vi som administrerar eller betalar ut den. För att få din extra inkomstförsäkring utbetalad behöver du ansöka om den via den organisation som betalar ut den. 

Har du sagt upp dig själv och därmed blivit avstängd från arbetslöshetsersättning gäller inte de flesta inkomstförsäkringar. Kontakta ditt fackförbund om vad som gäller hos dem.

Vad är skillnaden mellan fackförbund och a-kassa?

Det är lätt att blanda ihop fackförbund och a-kassa, men de har olika syften och funktioner:

 • A-kassa: A-kassan ger ekonomisk ersättning vid arbetslöshet. Genom att vara medlem i en a-kassa får du rätt till arbetslöshetsersättning om du förlorar ditt jobb. Detta är en form av försäkring som ger dig ekonomisk trygghet under en period av arbetslöshet.

 • Fackförbund: Ett fackförbund arbetar för att förbättra dina arbetsvillkor. De förhandlar om löner och arbetsvillkor, erbjuder juridisk hjälp vid arbetsrelaterade problem och kan ge stöd och rådgivning i arbetslivet. Många fackförbund erbjuder också inkomstförsäkringar som kompletterar a-kassans ersättning, vilket innebär att du kan få ut en större del av din tidigare lön om du skulle bli arbetslös.

Vanliga frågor

Jag vill byta till Ledarnas akassa. Hur gör jag? 

Det enda du behöver göra är att fylla i vår inträdesansökan.

I ansökan kan du ge oss fullmakt att avsluta ditt nuvarande medlemskap i annan akassa. Vi ser då till att du får med den medlemstid du redan tjänat in och att det inte blir något glapp i medlemstiden.

På knappen under kan du fylla i en elektronisk inträdesansökan.

Bli medlem

Jag funderar på att starta eget företag. Vad gäller då?

Om du startar eget företag under tid då du är arbetssökande kommer det att påverka din ersättning. Det är vi som bedömer från och med när du räknas som företagare och därmed inte längre är arbetssökande.

Om du funderar på att starta ett företag rekommenderar vi att du kontaktar oss så snart som möjligt!

Du kan läsa mer om start av företag här

Får jag olika ersättning beroende på vilken akassa jag är medlem i?

Nej, du får ersättning på samma villkor oavsett vilken akassa du är medlem i. Samtliga akassor följer Lagen om arbetslöshetsförsäkring som beslutas om av riksdag och regering.

Is it possible to translate the website into other languages?

When you come across a page written in a language you don't understand you can in most 
browsers translate the page.

Here you find instructions on how to change the language on different browsers

Google Chrome 

Microsoft Edge 

Safari 

Mozilla Firefox