Ersättning och utland

Arbetslöshetsförsäkrad i rätt land? Johan, handläggare av EU-ärenden på Ledarnas a-kassa, svarar på några frågor kring ersättning och EU. 

Jordglob

Jag bor i Malmö och pendlar till mitt jobb som chef i Köpenhamn. Kan jag bli medlem i Ledarnas a-kassa?
- Nej, grundregeln är att man ska vara arbetslöshetsförsäkrad i arbetslandet. I ditt fall betyder det att du bör söka om medlemskap i dansk a-kassa. 

Men vad händer om min anställning i Danmark skulle ta slut och jag blir arbetslös?
- Om du har pendlat till ett arbete i ett annat EU-land och blir arbetslös så är det i landet du bott i som du ska ansöka om arbetslöshetsersättning. För att göra detta anmäler du dig vid Arbetsförmedlingen i Sverige din första arbetslösa dag. Du ansöker även om  medlemskap i Ledarnas a-kassa och söker sedan om ersättning från oss.

Jag har fått jobb i Norge och kommer flytta dit. Ska jag fortsätta vara medlem i Ledarnas a-kassa?
- Nej, du ska vara arbetshetsförsäkrad i arbetslandet, vilket i ditt fall betyder i Norge. Norge har en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla som arbetar och betalar skatt.

Vad händer om jag blir arbetslös i Norge?
- Det är i landet du bott i som du ska ansöka om arbetslöshetsersättning. Eftersom du har flyttat till Norge så är det i Norge du ska söka arbetslöshetsersättning.

Jag känner mig osäker på vad som som gäller för mig!
- Ring till oss! Tillsammans kan vi gå igenom vad som gäller för just dig.

Du kan även läsa mer om ersättning när du arbetat i annat EU land här