Bara var tredje chef är kvinna

Pressmeddelande den 5 april 2022. 

Drygt var tredje chef eller arbetsledare var kvinna 2020. Det är på samma nivå som året innan, enligt den senaste statistiken från SCB som Ledarnas a-kassa har sammanställt. Bland Ledarnas a-kassas medlemmar är bara 25 procent kvinnor.

– Kvinnor är underrepresenterade som chefer, trots att de i snitt har längre utbildning. Det är ett strukturellt slöseri med kompetens som leder till sämre konkurrenskraft och därmed lägre sysselsättning. För lägre arbetslöshet och ökad trygghet på arbetsmarknaden behöver fler kvinnor bli chefer, säger Daniel Asker, chef för Ledarnas a-kassa.

Under 2020 hade 135 000 kvinnor ett yrke som innebär att de är chef eller har en arbetsledande befattning, enligt den senaste SCB-statistiken från 2020 som Ledarnas a-kassa har sammanställt. Det motsvarar 35,2 procent av alla Sveriges 384 000 chefer. Året innan uppgick andelen kvinnor som var chefer till 34,8 procent.

Ledarnas a-kassa är till för chefer, ledare, egenföretagare och familjemedlemmar till egenföretagare. Bland medlemmarna var bara 25 procent kvinnor vid årsskiftet, en andel som legat konstant de senaste åren.

– Även kompetenta och uppskattade ledare kan bli av med jobbet och vi vill öka deras trygghet på arbetsmarknaden, säger Daniel Asker.

Den låga andelen kvinnor bland chefer består trots att kvinnor i snitt både har längre utbildning än män och oftare än män har för hög utbildning för det yrke de arbetar inom. Det visar forskning från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

– Kvinnors underrepresentation som chefer visar att arbetsmarknaden fortsätter vara ojämställd. Precis som samhället i stort måste arbetsmarknaden förändras för att bli mer jämställd, säger Daniel Asker.

Se tabeller

Antal och andel kvinnor som var chefer 2020 

Yrken med högst andel kvinnor som chefer 2020 i riket

Yrken med lägst andel kvinnor som chefer 2020 i riket

Källor

- Statistik över yrken utgår från Standarden för svensk yrkesklassificering, SSYK, och kommer från SCB.
- Fakta om kvinnor och män på arbetsmarknaden kommer från IFAU.

Om Ledarnas a-kassa

Ledarnas a-kassa administrerar och betalar ut arbetslöshetsersättning till sina cirka 80 000 medlemmar, på uppdrag av staten. Medlemmarna består av chefer, ledare och egenföretagare samt familjemedlemmar till egenföretagare som också arbetar i företaget. Ledarnas a-kassa vill bidra till en tryggare vardag och vara det självklara valet för alla chefer i Sverige.

Kontakt

Daniel Asker, chef för Ledarnas a-kassa: 08-509 319 05, daniel.asker@ledarnasakassa.se