Vanliga frågor

Medlemskap

Vem kan bli medlem i Ledarnas a-kassa?

Om något nedan överensstämmer med din nuvarande eller senaste anställning kan du ansöka om medlemskap hos oss.

  • Du har en chefsroll
  • Du leder egen personal, oavsett din titel eller nivå
  • Du har verksamhetsansvar som motsvarar andra chefers, men utan personalansvar
  • Du är egen företagare
  • Du är familjemedlem till en företagare och du arbetar själv i verksamheten
  • Du är befäl inom sjöfarten, luftfarten, räddningstjänsten, polisen och försvaret och andra befälsområden

Hur blir jag medlem i Ledarnas akassa?

För att kunna bli medlem i Ledarnas akassa behöver du arbeta som chef, ledare eller driva ett eget företag. 

Inträde ansöker du digitalt via vår hemsida med hjälp av mobilt BankID eller e-legitimation. Om du istället behöver ansökningsblankett kontaktar du oss.

På knappen under kan du fylla i en elektronisk inträdesansökan.

Bli medlem

Vad kostar det att vara medlem?

Medlemskapet kostar 150 kronor per månad. Det är lika för alla medlemmar, oavsett inkomst eller förutsättningar.

25 % av a-kasseavgiften dras av från skatten. Avdraget sker automatiskt och vi skickar kontrolluppgiften till Skatteverket – du behöver alltså inte göra något.

 Som medlem i Ledarnas akassa betyder det att kostnaden för medlemskapet sänks från 150 kronor till cirka 112 kronor per månad. 

På knappen under kan du fylla i en elektronisk inträdesansökan.

Bli medlem

Är jag medlem hos er? 

Logga in på den digitala tjänsten Mitt medlemskap så får du svar. Om du är medlem i Ledarnas a-kassa så kan du även se hur länge du har varit medlem, betalningshistorik och kommunicera med oss där.

Jag vill byta till Ledarnas akassa. Hur gör jag? 

Det enda du behöver göra är att fylla i vår inträdesansökan.

I ansökan kan du ge oss fullmakt att avsluta ditt nuvarande medlemskap i annan akassa. Vi ser då till att du får med den medlemstid du redan tjänat in och att det inte blir något glapp i medlemstiden.

På knappen under kan du fylla i en elektronisk inträdesansökan.

Bli medlem

Jag tänker starta eget företag. Kan jag vara kvar som medlem?

Ja, du kan kvarstå som medlem hos oss, eftersom vi försäkrar även dem som driver eget företag.

Måste jag vara med i facket för att vara med i akassan?

Nej, du måste inte vara medlem i ett fackförbund för att söka medlemskap i akassa.

Betalar man lägre medlemsavgift när man studerar, är föräldraledig eller är arbetslös?

Nej. Medlemsavgiften är samma för alla våra medlemmar, 150 kronor per månad.

Kan jag byta a-kassa när jag är arbetslös?

Du kan byta a-kassa när du är arbetslös om du uppfyller inträdesvillkoren. Tänk på att utbetalningen av din ersättning kan försenas.

Jag ska gå i pension. Vad händer med mitt medlemskap?

Enligt gällande regler upphör ditt medlemskap automatiskt utan uppsägning per den sista i månaden innan du fyller 66 år.

Om du går i pension tidigare måste du själv begära utträde för att avsluta ditt medlemskap. Det kan du göra här: länk

Medlemsavgift betalas till och med sista medlemsmånaden med förfallodag den 28:e då vi har efterskottsbetalning.

När kan jag tidigast beviljas utträde?

Du kan tidigast beviljas utträde från den sista i den månad som din utträdesansökan inkommer till oss. Utträde sker inte retroaktivt. Du begär enklast om utträde på den digitala tjänsten Mitt medlemskap under rubriken medlemstid. Du loggar in på Mitt medlemskap här

Arbetssökande

Jag kommer att bli arbetslös. Vad ska jag göra först?

Du ska skriva in dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Du kan göra det digitalt på Arbetsförmedlingens hemsida.

Du skickar också in en ersättningsansökan till oss via Mina sidor.

Hur din anställning avslutades har betydelse för vilka uppgifter vi behöver för att kunna fatta beslut i ditt ärende.

Läs mer om vad du ska göra och vilka uppgifter vi behöver här.

Kan jag skicka in mina handlingar innan jag blivit arbetslös?

Nej. Det är som tidigast från din första arbetslösa dag som du ska påbörja att sända in handlingar. Ansökan om ersättning görs på den digitala tjänsten Mina sidor. Du loggar in på Mina sidor här

Jag har inte fått mitt arbetsgivarintyg. Vad ska jag göra?

I första hand ska du alltid skicka in arbetsgivarintyg till akassan. Om ett arbetsgivarintyg bara kan skaffas med stora svårigheter, får arbetsförhållandena och övriga uppgifter styrkas på annat sätt.

Om du har svårt att få arbetsgivarintyg från din tidigare arbetsgivare, kontakta oss så informerar vi dig om vilka handlingar du istället kan behöva skicka in.

Kontakta oss

Jag funderar på att starta eget företag. Vad gäller då?

Om du startar eget företag under tid då du är arbetssökande kommer det att påverka din ersättning. Det är vi som bedömer från och med när du räknas som företagare och därmed inte längre är arbetssökande.

Om du funderar på att starta ett företag rekommenderar vi att du kontaktar oss så snart som möjligt!

Du kan läsa mer om start av företag här

Hur länge får jag ersättning från a-kassan?

En ersättningsperiod är 300 dagar. Dagar du får ersättning för räknas av från ersättningsperioden.

Dagar du inte får ersättning för dras inte av från ersättningsperioden, till exempel om du arbetar, är sjuk eller föräldraledig eller fyller i att du inte kan söka arbete.

Hur fyller jag i min tidrapport när helgdag infaller mitt i veckan?

Röda dagar som infaller mitt i veckan (till exempel jul och nyår) beräknas och deklareras på tidrapporten som en vanlig dag. Om du varit förhindrad att söka och ta arbete ska du deklarera "Kan inte ta arbete" på tidrapporten. 

Hur fyller jag i tidrapporterna om jag jobbar deltid? 

Arbetar du med en fastställd sysselsättningsgrad eller schemalagd arbetstid fyller du i arbetstiden i procent i rutan Anställningens omfattning.

OBS! Då ska du inte redovisa timmar per dag.

Alla arbetade timmar utöver din ordinarie fastställda arbetstid i procent redovisar du dag för dag i rutorna för arbetade timmar.

Måste jag ta vilket arbete som helst?

När du är arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till ersättning från akassan. Det innebär att du inte har rätt att kräva att få ett arbete inom ett visst yrkesområde. Du har heller inte rätt att begränsa ditt sökområde geografiskt.

Skulle det finnas något som hindrar dig från att ta arbete ska hindret undanröjas så snart det går. 

När och hur ska jag fylla i mina tidrapporter?

För att få ersättningen utbetald ska du tidrapportera i Mina sidor när veckan har passerat. Du kan göra det tidigast på söndag kväll innevarande vecka.

Ersättning betalas ut på torsdagar följande vecka om du har tidrapporterat senast måndag kväll.

Läs mer här hur tidrapporterna ska fyllas i.

Jag har sagt upp mig själv, hur påverkar det min ersättning? 

Om du säger upp dig själv kan du bli avstängd 45 ersättningsdagar, vilket motsvarar nio veckor om man är helt arbetslös.

Det kan finnas undantag från avstängning, men gränsen för vad som ses som giltigt skäl är högt satt. 

Du kan läsa mer om reglerna här

Jag funderar på att ta ut pension hur påverkar det min ersättning? 

Det går att kombinera akassa och uttag av pension, men det påverkar ersättningen från oss eftersom vi bara ersätter tid som du är arbetssökande.

När du börjar ta ut pension ska beloppet samordnas med ersättningen från akassan.

Viktigt är att du alltid meddelar oss när du ansökt om pension. Detta för att undvika att felaktig ersättning utbetalas som sedan kommer att återkrävas. 

Ersättning

Hur länge kan jag få ersättning från akassan?

I normala fall får du ersättning i högst 300 dagar.

Om du har barn under 18 år när din ersättningsperiod tar slut kan du ha rätt till ytterligare 150 ersättningsdagar. 

Hur ofta får jag min ersättning? 

Utbetalning av ersättning sker på torsdagar, helgfri vardag. Tidrapporterar du senast måndag kväll får du din ersättning utbetald torsdag samma vecka. För tidrapport som inkommer efter måndag kväll, utbetalas ersättningen torsdagen veckan efter. Du kan själv välja att spara flera tidrapporter och sända in flera vid ett och samma tillfälle för att få en större utbetalning istället för veckovis. 

Varför får jag inte någon ersättning de första dagarna?

Alla ersättningsperioder inleds med två obligatoriska karensdagar i början av perioden, men dras inte från själva ersättningsperioden om 300 dagar. Karensdagarna börjar räknas först när du börjat tidrapportera till oss.

Vilket bankkonto utbetalas min ersättning till?

Söker du ersättning ska du också anmäla vilket bankkonto du vill ha din ersättning utbetald till.

Du gör det via Swedbanks kontoregister. Det fungerar även om du inte är kund i Swedbank.

Om du inte anmäler ett konto kommer du att få en utbetalningsavi skickad till dig med vanlig postgång.

Jag har en extra inkomstförsäkring. Vad gäller för den?

Om du har en extra inkomstförsäkring kontaktar du ditt fackförbund som administrerar den försäkringen.

Om du är medlem i Fackförbundet Ledarna:

Läs mer här

Är det skatt på ersättning från akassan?

Ja, du betalar skatt på ersättningen från akassan. Den är också pensionsgrundande, vilket betyder att du tjänar in allmän pension när du får ersättning från akassan.

Får jag olika ersättning beroende på vilken akassa jag är medlem i?

Nej, du får ersättning på samma villkor oavsett vilken akassa du är medlem i. Samtliga akassor följer Lagen om arbetslöshetsförsäkring som beslutas om av riksdag och regering.

Hur vet jag hur många ersättningsdagar jag har kvar?

Titta på din utbetalningsspecifikation eller på Mina sidor.

Får jag ersättning från a-kassan när jag blir sjuk?

Nej. Om du blir sjuk ska du anmäla det till Försäkringskassan och ansöka om sjukpenning. Glöm inte att anmäla dig redan första dagen. Viktigt är att du fyller i sjuk på tidrapporten du sänder in till oss. 

Alla typer av ersättning från Försäkringskassan ska redovisas till oss.

Translate webpage

Is it possible to translate the website into other languages?

When you come across a page written in a language you don't understand  you can in most 
browsers translate the page.

Here you find instructions on how to change the language on different browsers

Google Chrome 

Microsoft Edge 

Safari 

Mozilla Firefox