Avgångsvederlag

Om du i samband med att ditt arbete avslutas träffar en överenskommelse med din tidigare arbetsgivare om ekonomisk kompensation, kan den påverka din rätt till arbetslöshetsersättning.

Det du alltid behöver göra är: 

  • Registrera dig hos Arbetsförmedlingen direkt när anställningen upphör.
  • Kontrollera med Försäkringskassan hur du ska göra för att behålla din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).
  • Om du tänker ansöka om arbetslöshetsersättning - skicka din ansökan till oss och bifoga en kopia av överenskommelsen med din arbetsgivare.

Ett avgångsvederlag jämställs med arbetad tid i arbetslöshetsförsäkringen. Under den tid som du har rätt till avgångsvederlag har du därför inte rätt till ersättning från a-kassa.

Läs mer om hur avgångsvederlaget påverkar din ersättning här.

Hjälpte den här sidan dig?