Tidrapportering

Ersättning betalas ut baserat på dina tidrapporter. När vi fått den första tidrapporten börjar vi utreda för att kunna fatta beslut om rätt till ersättning.

Alla dagar ska rapporteras, även lördagar och söndagar. Du kan tidigast skicka in tidrapporten när veckan har passerat, dvs söndag kväll.

Utbetalning görs helgfri torsdag om rapporten kommit in senast måndag kväll samma vecka. Ersättning betalas inte ut för tidrapporter som är äldre än nio månader.

Enklast fyller du i tidrapporten via Mina sidor. Använder du inte vår digitala tjänst, kontakta oss så kan vi posta papperskassakort till dig.

 

Hur du ska rapportera beror på din situation

Arbetslös

Redovisar du Arbetslös på dina tidrapporter intygar du att det inte finns något som hindrar dig från att söka och ta arbete.

Dagar du varit helt arbetslös fyller du i som Arbetslös.

Har du varit helt arbetslös hela veckan kan du klicka på texten Arbetslös för att fylla i alla veckodagar automatiskt.

Ersättning betalas ut för max fem dagar per vecka.

Abetar hel-/deltid eller med varierande arbetstid

För dig som får en heltidsanställning

Ska du arbeta heltid under en längre tid behöver du inte tidredovisa under perioden som du arbetar.

Om anställningen påbörjas i mitten av en vecka ska du deklarera arbete från och med den veckodag anställningen inleds. Därefter behöver du inte skicka in ytterligare tidrapporter/kassakort.

Du ska också meddela Arbetsförmedlingen att du inte längre är arbetssökande.

Om anställningen avslutas och du på nytt ska ansöka om ersättning ska du anmäla dig hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag och skicka in arbetsgivarintyg till a-kassan.

För dig som är deltidanställd med fastställt arbetsmått

Arbetar du deltid med schemalagd arbetstid och med en fastställd sysselsättningsgrad ska du redovisa omfattningen i procent av heltid under Anställningens omfattning (pågående) om du använder Mina sidor eller under Sysselsättningsgrad om du använder papperskassakort. Tiden ska inte redovisas särskilt dag för dag. Det gäller oavsett om du har månadslön eller timlön.

Om din deltidsanställning påbörjas mitt i en vecka behöver du räkna om din sysselsättningsgrad till timmar per dag och sedan redovisa den tiden dag för dag under den första veckan. Detsamma gäller om din deltidsanställning upphör mitt i en vecka.

Exempel
Du blir anställd med en sysselsättningsgrad på 50%. Anställningen börjar en onsdag.

En heltid i arbetslöshetsförsäkringen motsvarar alltid 40 timmar och en arbetsvecka motsvarar 5 dagar.

Du behöver då redovisa 0,5 * 40 = 20 timmar / 5 = 4 timmar per dag onsdag, torsdag och fredag den veckan som anställningen inleds.

Måndag, tisdag samt lördag och söndag ska du redovisa arbetslös.

För dig som arbetar övertid eller mertid

Med mertid avses allt arbete som du utför utöver din ordinarie sysselsättningsgrad. Den extra arbetstiden ska du redovisa dag för dag i rutorna för arbetade timmar.

För dig som har en behovsanställning eller är timavlönad

Redovisa dag för dag de timmar du arbetat eller fått lön för under veckan, även lördag och söndag samt kvällar och nätter.

Ojämnt fördelad arbetstid ska avrundas uppåt till närmaste halvtimme. Om du exempelvis arbetat 7 timmar och 25 minuter ska du deklarera 7,5 timmars arbete den dagen. Se även Jour- eller beredskapstid.

Tillägg för obekväm arbetstid

Tillägg för obekväm arbetstid och andra lönetillägg som inte påverkar din arbetstid ska inte redovisas som extra tid på tidrapporten/kassakortet.

Arbetar deltid, men har arbetsfria dagar

För dig som har anställning med fastställt arbetsmått

Om du inte arbetar men får lön, till exempel under en helgdag eller klämdag, ska du redovisa din anställnings omfattning i procent under Anställningens omfattning (pågående) om du använder Mina sidor eller under Sysselsättningsgrad om du använder papperskassakort. Det gäller även om du är arbetsbefriad på grund av uppsägningslön.

För dig som har behovsanställning eller är timavlönad

Du ska redovisa den faktiska tid som du har utfört arbete. Om du under en helgdag eller klämdag varken arbetar eller får lön ska du deklarera arbetslös den dagen.

Behovs- eller timanställning

Alla timmar du arbetar ska fyllas i. Ojämnt fördelad arbetstid avrundas uppåt till närmaste halvtimme; exempelvis 7 tim och 25 min avrundas till 7,5 tim.

Det har ingen betydelse om det är på en vardag eller på en helgdag.

Även nattarbete och jourarbete ska räknas med. Det gäller även sovande jour.

Om du under en helgdag eller klämdag varken arbetat eller fått lön ska du redovisa Arbetslös.

Jour- och beredskapstid

Har du betald jour- eller beredskapstid ska du deklarera arbete de timmarna även om du inte behöver arbeta. Det gäller även för sovande jour- eller beredskapstid.

Fyll i antalet timmar per dygn. Jobbar du till exempel 22-06 fredag till lördag fyller du i 2 timmar på fredagen och 6 timmar på lördagen.

Är du anställd på deltid ska du fylla i anställningens omfattning i procent. Jour eller beredskap utöver din deltidstjänst fyller du i på aktuell dag, även lördag och söndag.

Får aktivitetsstöd

Har Arbetsförmedlingen anvisat dig till ett arbetsmarknadspolitiskt program får du aktivitetsstöd utbetalt från Försäkringskassan. Du kan inte få ersättning från oss samtidigt. Därför ska du inte heller tidrapportera dagar med aktivitetsstöd till oss.

Om aktivitetsstödet börjar eller slutar mitt i en vecka ska du skicka in tidrapport för den veckan. Du fyller i Kan ej ta arbete de dagar Försäkringskassan betalar ut aktivitetsstöd för.

Sjuk

Du kan inte få ersättning från a-kassan om du är sjuk och får ersättning från Försäkringskassan.

Du ska dock redovisa den tiden på din tidrapport för veckans alla dagar, även lördag och söndag.

Klicka på Sjuk/Förädrapenning och ange omfattningen det gäller.

Även karensdagar i samband med sjukdom ska redovisas.

Sjuklön från min arbetsgivare

Dagar din arbetsgivare betalar sjuklön för ska du redovisa under Sjuk/föräldrapenning.

Föräldraledig/VAB

Du kan inte få arbetslöshetsersättning samtidigt som du får ersättning från Försäkringskassan.

Alla typer av föräldraledighet, som du får ersättning för från Försäkringskassan, ska redovisas på tidrapporten till oss.

Varje dag ska rapporteras, även lördag och söndag.

Föräldrapenning på lördag och söndag påverkar inte din rätt till arbetslöshetsersättning, men måste ändå fyllas i för att uppgifterna mellan a-kassan och Försäkringskassan ska stämma överens vid kontroll.

Läs om hur föräldraskap och föräldrapenning kan påverka din a-kassa.

Semester från arbetssökandet

Är du arbetslös och vill resa bort eller bara ta ledigt från ditt arbetssökande ett tag innebär det att du inte kan få ersättning för de dagarna.

Du ska fylla i Kan inte ta arbete de lediga dagarna.

Semester från deltidsarbete

Om man tar semester från ett deltidsarbete ska man tidrapportera Semester.

Semesterdagar är alltid hela dagar eller hela veckor.

Det innebär att du som normalt arbetar del av dag ska deklarera hela dagen som Semester.

Vid längre semester än en vecka räknas även arbetsfria dagar som semesterdagar.

Har pension eller ska börja ta ut pension

Pension har inget eget utrymme på tidrapporten.

Det är dock ytterst viktigt att du på annat sätt informerar oss om du ansökt om eller tar ut pension av något slag, eftersom det kan påverka din arbetslöshetsersättning.

Om ersättning betalas ut på felaktiga grunder kan du bli återbetalningsskyldig.

Har företag eller håller på att starta ett företag

Bedriver du verksamhet i eget företag saknar du i normalfallet rätt till arbetslöshetsersättning.

Om du har eget företag där du avslutat din verksamhet mitt i en vecka, ska du redovisa Kan ej ta arbete om du använder Mina sidor eller deklarera Förhindrad om du använder papperskassakort de dagar som leder fram till att verksamheten avslutats.

Start av ny verksamhet/nytt företag

Om du håller på att starta ett företag ska du fylla i Håller på att starta företag via Mina sidor

Kontakta a-kassan för vägledning innan du startar ett företag och beskriv din situation för att du inte ska få felaktig ersättning.

 

Fyllt i fel på tidrapporten

Om du råkat fylla i fel på tidrapporten går det att ändra – du fyller helt enkelt i en ny tidrapport för samma period.

Du kommer också att få frågan vad som blev fel och varför.

Om du fått för mycket ersättning betalar du tillbaka, har du fått för lite får du mer utbetalt.  

Hjälpte den här sidan dig?