Aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen

När du anmäler dig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen gör du en planering för ditt arbetssökande med arbetsförmedlaren. I början av varje månad ska du skicka in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen, som följs upp mot den planering ni tillsammans har satt upp. Målet är att du så fort som möjligt åter ska ha ett arbete, dvs du ska vara aktivt arbetssökande.

Rapport varje månad

Senast den 14:e i varje månad ska du skicka en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen om dina aktiviteter föregående månad för att hitta ett nytt arbete.

Var noga med att skicka in rapporten. Den har blivit korrekt inskickad om du både får en bekräftelse om det på Arbetsförmedlingens hemsida och en bekräftelse till din e-postadress.

Vad räknas som aktivt arbetssökande

Du behöver

skicka in aktivitetsrapporten varje månad före den 14:e.

samarbeta med arbetsförmedlaren.

kontakta Arbetsförmedlingen på tid och det sätt som de meddelat dig.

söka arbeten som du blir anvisad av Arbetsförmedlingen.

aktivt söka arbeten på egen hand.

Om du missar att rapportera

Om du missar att rapportera din aktiviteter eller på annat sätt inte är aktivt arbetssökande, meddelar Arbetsförmedlingen det till a-kassan. Vi kontaktar då dig för att få en giltig förklaring. Avvikelser kan påverka din ersättning på följande sätt.

  1. Första gången får du en varning. Ersättningen påverkas inte.
  2. Andra gången bir du avstängd 1 dag från ersättning.
  3. Tredje gången blir du avstängd 5 dagar från ersättning.
  4. Fjärde gången blir du avstängd 10 dagar från ersättning.
  5. Femte gången förlorar du rätten till ersättning tills du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor, läs mer här.