Om du blir arbetslös

Även uppskattade ledare och chefer kan bli av med jobbet. Vad ska du göra först? Följ vår steg för steg guide

Steg för steg

Anmäl dig din första arbetslösa dag

Skriv in dig hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

Du måste vara anmäld hos både Arbetsförmedlingen och a-kassan.

Anmäld dig därför till oss också samma dag. Skicka en Ansökan om ersättning genom vår digitala tjänst Mina Sidor.

Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen utan att vara ersättningsanmäld hos a-kassan medför det att du får rätt till ersättning först från det datum du också är ersättningsanmäld.

På Mina sidor får du information och vägledning om vilka uppgifter vi behöver och du kan följa handläggningen av ditt ärende.

Kan du inte använda våra digitala tjänster kommer vi att skicka allmän information till dig med vanlig post. Du har informationen inom ett par dagar efter att du anmält dig hos Arbetsförmedlingen.

Uppgifter vi behöver från dig

En ansökan om arbetslöshetsersättning består alltid av en anmälan om arbetslöshetsersättning och en tidrapport.

Läs mer om tidrapportering under rubriken Tidrapporter.

Vad du har gjort under det senaste året eller vad du gjort sedan du senast hade rätt till arbetslöshetsersättning påverkar vilka uppgifter du behöver lämna till oss.

Information om vilka handlingar som kan vara aktuella i ditt fall, klicka här.

Om du inte kan använda vår digitala tjänst Mina sidor behöver du kontakta oss för att få rätt blanketter.

Anställd

Har du varit anställd behöver vi få ett arbetsgivarintyg. Mer information om den digitala tjänsten arbetsgivarintyg.nu här.

Eget företag

Har du haft ett eget företag som din huvudsakliga sysselsättning innan arbetslösheten lämnar du uppgifter via Mina sidor.

Studier

Har du studerat behöver vi uppgifter om dina studier. De lämnar du via Mina sidor

Ersättning från Försäkringskassan

Har du fått ersättning från Försäkringskassan i någon form ska du ange under vilka perioder i din ansökan.

För dig som gjort mer än en sak under det senaste året

Har du både arbetat och bedrivit verksamhet i eget företag ska du skicka in både arbetsgivarintyg och arbetsintyg för företagare.

Är du osäker på vilka handlingar du behöver skicka kan du kontakta oss för vägledning.

Skicka dina handlingar till oss

Var noggrann och kontrollera en extra gång att uppgifterna på dina handlingar stämmer och att alla frågor i ansökningsflödet på Mina sidor eller på våra blanketter är besvarade.

Skickar du handlingar via vanlig postgång är adressen:

Ledarnas arbetslöshetskassa
FE 27
930 88 ARJEPLOG

Det är först nu vår handläggning av din ansökan startar. Om de ansökningsuppgifter vi får in är kompletta kan vi fatta beslut direkt. En förutsättning är dock att du sänt in en första tidrapport.

Om vi saknar uppgifter kommer vi att kontakta dig via Mina sidor eller via ett brev, beroende på vilket sätt du valt att vi kommunicerar med dig på.

Skicka in dina tidrapporter

Tidrapporten är din formella ansökan om ersättning. Vi kan inte fatta beslut i ditt ärende förrän vi har fått dina tidrapporter för de två första veckorna.

Tidrapporten kallades tidigare kassakort.

Använd Mina sidor för att fylla i dina tidrapporter. Om du inte kan använda Mina sidor kan du be att vi skickar pappersformuläret som kallas för kassakort med vanlig postgång.

Vi skickar ett beslut

När vi har fattat ett beslut skickar vi ett beslutsbrev till dig. Om du är användare av Mina sidor får du beslutet omgående efter att vi skickat det. Om du inte är användare av Mina sidor får du brevet med vanlig postgång.

Vilket bankkonto ska ersättningen betalas till

Anmäl vilket bankkonto du vill ha din ersättning utbetald till.

Du gör det via Swedbanks kontoregister. Det fungerar även om du inte är kund i Swedbank.

Om du inte anmäler ett konto kommer du att få en utbetalningsavi skickad till dig med vanlig postgång.

När sker första utbetalningen

Så fort ditt ärende är komplett inklusive tidrapport fattar vi beslut.

Därefter får du din första utbetalning. Utbetalningar görs varje vecka på torsdagar.

Under helgdagar som infaller på vardagar kan utbetalningsdagen ändras tillfälligt. Om så sker informerar vi om det på vår hemsida.

När du fått ditt beslut

Läs alla beslut noggrant och kontrollera att uppgifterna stämmer. 

Om du anser att något beslut är felaktigt kan du begära omprövning. Mer om omprövning och beslutsgång hittar du här.

När du börjat få dina utbetalningar är det extra viktigt att du anmäler förändringar i ditt arbetssökande till oss.

Om du är osäker på hur du ska göra eller hur den ändring du avser att göra kan påverka din arbetslöshetsersättning, bör du kontakta oss för vägledning innan du gör förändringen.

Har du en inkomstförsäkring

A-kassan fattar endast beslut om arbetslöshetsersättning.

Har du frågor om inkomstförsäkring ska du kontakta det fackförbund eller bolag som du har din inkomstförsäkring hos.

Du får själv ta reda på vilka förutsättningar som gäller för att din inkomstförsäkring ska utbetalas. Läs mer här.

Aktivitetsrapportera till Arbetsförmedlingen

Varje månad som du är arbetssökande ska du lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen.

Det är viktigt för att du ska få rätt stöd på vägen till jobb eller utbildning och för att du ska få ersättning från a-kassan.

Du ska lämna in din aktivitetsrapport tidigast den 1:a och senast den 14:e varje månad. Du kan läsa mer om aktivitetsrapportering här. 

 

Hjälpte den här sidan dig?