Arbetskrav för inträde i en a-kassa efter utlandsvistelse

För att ha rätt till inträde i svensk a-kassa ska du ha arbete eller senast ha arbetat i Sverige.

Undantag från arbetskrav finns inom EU/EES om du

  • har varit gränsarbetare, det vill säga varit bosatt i ett annat land än det du arbetat i och återvänder till det land du bor i minst en gång per vecka.
  • har varit oäkta gränsarbetare, det vill säga återvänder mer sällan än en gång per vecka, men ändå anses vara bosatt i det andra landet.
  • återkommer till den svenska försäkringen inom fem år efter arbete och försäkrad tid i ett annat nordiskt land.