Inkomstbaserad ersättning - för dig som varit medlem i en a-kassa mer än tolv månader

På grund av rådande samhällsläge gäller just nu tillfälliga regler avseende ersättningens storlek. Du kan läsa mer om de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna här

Den högsta ersättningen som betalas ut i inkomstbaserad ersättning är
910 kronor per ersättningsdag.

För att ha rätt till inkomstbaserad ersättning behöver du uppfylla medlemsvillkoret, vilket betyder att du måste ha ett sammanhängande medlemskap i någon a-kassa under minst tolv månader. Du måste också ha arbetat i tillräcklig omfattning för att uppfylla ett arbetsvillkor samt stå till arbetsmarknadens förfogande.

Ersättningens storlek avgörs av hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös. Du får 80% av din genomsnittliga inkomst under de första 200 ersättningsdagarna och 70% de resterande dagarna.

Som mest kan du under de första 100 dagarna få 910 kronor per ersättnings-
dag. Dag 101-300 kan du som mest få 760 kronor per ersättningsdag.

Hjälpte den här sidan dig?