Ersättningens storlek

På grund av rådande samhällsläge gäller just nu tillfälliga regler avseende ersättningens storlek. Du kan läsa mer om de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna här.

Storleken på din ersättning beror framförallt på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning. Ersättning betalas ut som mest för fem dagar per vecka.

Hur stor ersättning du får per dag beror på

om du har rätt till grundersättning eller inkomstbaserad ersättning.

hur många timmar du arbetat i genomsnitt per vecka under din kvalifikationstid.

din genomsnittliga inkomst per dag under din kvalifikationstid.

Hjälpte den här sidan dig?