Betala tillbaka ersättning

Om du har fått för mycket ersättning från oss kan du bli skyldig att betala tillbaka den. Här kan du läsa om vad som gäller kring återbetalning samt vad som händer om du inte betalar tillbaka pengarna.

Om du har fått för mycket i ersättning

Om du upptäcker att du har fått för mycket ersättning kan du anmäla det till oss via Mina sidor. Om du inte har Mina sidor kan du meddela oss via e-post eller brev.

Om du har fått för mycket ersättning från oss kan du bli skyldig att betala tillbaka dem. Det gäller oavsett om det är vi eller du själv som orsakat den felaktiga utbetalningen. När vi eller du upptäcker att ersättning har betalats ut felaktigt utreder vi om du är skyldig att betala tillbaka pengarna.

Du får lämna synpunkter innan vi tar beslut

Om vi anser att du behöver betala tillbaka pengar ges du möjlighet att lämna synpunkter innan beslut fattas. Det sker genom att vi skickar ett brev till dig, antigen via Mina sidor eller per brev.

Om vi sedan ändå beslutar om återbetalning står det i beslutet när du senast ska betala tillbaka pengarna. Den dagen kallas förfallodagen. Om du inte har betalat senast på förfallodagen får du betala dröjsmålsränta.

Dela upp återbetalningen med en avbetalningsplan

Om du inte kan betala hela beloppet på en gång kan du komma överens med oss om en avbetalningsplan. Så länge avbetalningsplanen gäller betalar du lägre ränta än den dröjsmålsränta som du annars får betala.

Det enklaste sättet att ansöka om en avbetalningsplan är genom vår digitala tjänst Mina sidor. Det går också att ansöka via brev eller e-post. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Om du ansöker om en avbetalningsplan tillkommer en kostnad som för närvarande är 170 kronor.

Du kan ansöka om en avbetalningsplan både innan och efter att du har fått ditt beslut men vi rekommenderar att du inväntar vårt beslut där det står hur mycket du ska betala tillbaka och när förfallodatumet är.

Betala tillbaka genom avdrag från en annan ersättning eller med inbetalningskort

Om du har en avbetalningsplan kan du välja att göra dina inbetalningar genom avdrag från en ersättning du får från oss.

Om du inte får någon ersättning från oss betalar du istället genom att vi skickar inbetalningskort till dig. Då tillkommer också en kostnad som för närvarande är på 60 kronor. Du kan inte betala via autogiro eller e-faktura.

Om du låter bli att betala tillbaka

Om du inte betalar tillbaka pengarna senast på förfallodagen eller hör av dig skickar vi ut en påminnelse. Det tillkommer då en avgift om för närvarande 60 kronor. Dröjsmålsränta tillkommer efter förfallodagen.

Om du inte betalar påminnelsen skickas ett inkassokrav till dig, det tillkommer då en avgift.

Därefter kan vi besluta om att dra av pengarna från en ersättning som du får från oss eller ansöka om utmätning hos Kronofogden.

Om du inte är nöjd

Om du är missnöjd med vårt beslut om återbetalning kan du begära att vi omprövar beslutet. Även om du vill begära omprövning av beslutet ska du betala skulden senast på förfallodagen för att slippa dröjsmålsränta. Skulle sedan beslutet ändras efter omprövningen så får du tillbaka de pengar du betalat in.

 

Läs mer om hur du går till väga för att ompröva ett beslut här.