Inkomstbaserad ersättning - för dig som varit medlem i mer än tolv månader 

Den högsta ersättningen som betalas ut i inkomstbaserad ersättning är 910 kronor per ersättningsdag.

För att ha rätt till inkomstbaserad ersättning behöver du även uppfylla medlemsvillkoret. Vilket betyder att du måste ha ett sammanhängande medlemskap i någon a-kassa under minst 12 månader och du måste ha arbetat i tillräcklig omfattning för att uppfylla ett arbetsvillkor.

Ersättningens storlek avgörs av  hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös. Du får 80 % av din genomsnittliga inkomst under de första 200 ersättningsdagarna och 70 % de resterande dagarna. Som mest kan du under de första 100 dagarna få 910 kronor per ersättningsdag. Från dag 101-200 80 procent av tidigare inkomst och som mest 760 kronor per ersättningsdag. Dag 201-300 får du ersättning motsvarande 70 procent av tidigare inkomst och som mest kan du få 760 kronor per ersättningsdag.

Hjälpte den här sidan dig?