Inkomstbaserad ersättning - för dig som varit medlem i mer än tolv månader

På grund av rådande samhällsläge gäller just nu tillfälliga regler avseende ersättningens storlek. Du kan läsa mer om de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna här

Den högsta ersättningen som betalas ut i inkomstbaserad ersättning är 910 kronor per ersättningsdag.

För att ha rätt till inkomstbaserad ersättning behöver du även uppfylla medlemsvillkoret. Vilket betyder att du måste ha ett sammanhängande medlemskap i någon a-kassa under minst 12 månader och du måste ha arbetat i tillräcklig omfattning för att uppfylla ett arbetsvillkor.

Ersättningens storlek avgörs av  hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös. Du får 80 % av din genomsnittliga inkomst under de första 200 ersättningsdagarna och 70 % de resterande dagarna. Som mest kan du under de första 100 dagarna få 910 kronor per ersättningsdag. Från dag 101-200 80 procent av tidigare inkomst och som mest 760 kronor per ersättningsdag. Dag 201-300 får du ersättning motsvarande 70 procent av tidigare inkomst och som mest kan du få 760 kronor per ersättningsdag.

Hjälpte den här sidan dig?