Uppehåll i egen verksamhet – tillfälliga regler under 2020 och 2021

[Senast uppdaterad 2021-05-31]

Med anledning av rådande samhällssituation har Riksdag och regering beslutat om tillfälliga regler inom arbetslöshetsförsäkringen. En ändring gäller dig som bedriver egen verksamhet.

Under år 2020 har du möjlighet att göra fler så kallade uppehåll i din verksamhet och få rätt till a-kassa under uppehållen. Den tillfälliga regeln gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2020 och fram till och med 31 december 2021

Riksdagen beslutade den 16 december 2020 att den tillfälliga regleringen för dig som bedriver egen verksamhet skulle förlängas med ett år och därmed gälla fram till och med den 31 december 2021. 

Om du börjar arbeta igen i ditt företag är det viktigt att du meddelar oss för då upphör din ersättningsrätt. Förutsättningarna för att göra ett uppehåll ser olika ut beroende på hur du bedrivit din verksamhet.

Under perioden 1 juni 2021 fram till och med 31 december 2021 har Regeringen beslutat att marknadsföring genom exempelvis kund- eller leverantörskontakter eller uppdateringar av webbplatser eller sociala medier ska vara möjligt under uppehåll om dessa åtgärder endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Observera att de tillfälliga reglerna gäller för uppehåll i redan verksamma företag. Det är inte möjligt att starta upp helt nya företag under arbetslös tid och samtidigt ha rätt till arbetslöshetsersättning.

Haft enskild firma där bara du arbetat i företaget eller haft aktiebolag utan anställda eller kompanjoner

Under uppehållet får ingen verksamhet bedrivas. Du kan inte tillverka eller sälja något men du kan ha kund eller leverantörskontakter kvar. Du kan också ha din webbplats kvar.

Enskild firma – din make/maka har också arbetat i företaget eller du har haft anställda

Under uppehållet får ingen verksamhet bedrivas. Detta innebär att din make/maka eller dina anställda inte heller kan arbeta i verksamheten. Du kan inte tillverka eller sälja något men du kan ha kund eller leverantörskontakter kvar. Du kan också ha din webbplats kvar.  

Aktiebolag – med anställda och/eller kompanjoner

Under uppehållet får ingen verksamhet bedrivas. Detta innebär att dina anställda eller kompanjoner inte heller kan arbeta i verksamheten. Du kan inte tillverka eller sälja något men du kan ha kund eller leverantörskontakter kvar. Företagets webbplats kan vara kvar. 

Om du måste permittera personal kan du läsa mer om korttidspermittering här eller på Tillväxtverkets hemsida.

Under uppehållet

  • får du ha eventuell lokal och inventarier kvar.
  • kan du fortsätta att betala företagets räkningar.
  • behöver du inte återkalla F-skatt/moms.
  • behöver du inte avregistrera företaget hos Bolagsverket.
  • likställs inte utestående fordringar för utförda uppdrag/arbeten som inte betalats med att verksamhet bedrivs.

Har en hemsida

Om företaget har en hemsida kan den i normalfallet vara kvar under ett uppehåll om ingen försäljning av varor eller tjänster sker från sidan.