Företagare

Just nu gäller tillfälliga regler för företagare med anledning av pandemin. Läs mer om de tillfälliga reglerna här.

Även du som har eller har haft eget företag har rätt till arbetslöshetsersättning om du blir arbetslös. Det gäller oavsett om du haft företaget som din heltidssysselsättning eller vid sidan av en anställning.

Om du haft företaget som din huvudsakliga sysselsättning måste du skilja dig från eller göra ett uppehåll i verksamheten för att ha rätt till ersättning.

Företagare eller inte

I arbetslöshetsförsäkringen är en egen företagare någon som

  • varit personligt verksam i rörelsen
  • bedriver näringsverksamhet självständigt och yrkesmässigt med ett ekonomiskt utbyte i form av vinstsyfte, regelbundenhet och varaktigt
  • med viss omfattning haft väsentligt inflytande över rörelsen

Alla tre kriterier ska föreligga för att den ersättningssökande ska betraktas som företagare.