Uppdragstagare

I arbetslöshetsförsäkringen skiljer man på självständiga och osjälvständiga uppdragstagare. Vid bedömning ska a-kassan göra en prövning av samtliga omständigheter som kan föreligga i det enskilda fallet. Det kan finnas fler omständigheter att beakta än de nedan uppräknade.

Får du ett uppdrag är du skyldig att meddela det till a-kassan, som bedömer om du anses som en självständig eller osjälvständig uppdragstagare och om ersättningsrätt föreligger. 

Förändringar i dina uppdrag måste du också meddela a-kassan.

Självständig uppdragstagare – jämställs med företagare

En självständig uppdragstagare kännetecknas av:

 • Bedriver oftast sin verksamhet i företagsform.
 • Redovisar inkomsterna skattemässigt som inkomst av näringsverksamhet.
 • Utför uppdragen på eget ansvar och utan kontroll eller arbetsledning från uppdragsgivarens sida.
 • Bestämmer själv var arbetet ska utföras, till exempel i egen lokal.
 • Står för samtliga utgifter för arbetets utförande.
 • Kan också åta sig uppdrag från flera uppdragsgivare samtidigt.

Läs mer om företagare.

Osjälvständig uppdragstagare – jämställs med anställd

För att en uppdragstagare ska ses som osjälvständig och därmed behandlas som en anställd är att han/hon är beredd att även ta arbeten av annat slag än de som utförs som uppdrag.

Kännetecknande för en osjälvständig uppdragstagare är:

 • Har inte firma, bolag, F-skatt eller dylikt registrerat.
 • Har endast en eller möjligen två uppdragsgivare.
 • Har ett inte enbart tillfälligt förhållande till uppdragsgivaren.
 • Enbart ställer sin arbetskraft till förfogande.
 • Endast säljer eller utför en typ av tjänst eller arbete.
 • Ersätts för uppdraget efter den tid som åtgått, till exempel per timma.
 • Utför uppdraget på plats som uppdragsgivaren bestämt och där denne kan kontrollera arbetet och tidsåtgången för uppdraget.
 • Saknar vanligen lokal för verksamheten och har inte några anläggningstillgångar eller omfattande inventarier.

Hjälpte den här sidan dig?