Uppehåll i egen verksamhet – tillfälliga regler under 2020 och 2021

[Senast uppdaterad 2021-02-04]

Med anledning av rådande samhällssituation har Riksdag och regering beslutat om tillfälliga regler inom arbetslöshetsförsäkringen. En ändring gäller dig som bedriver egen verksamhet.

Under år 2020 har du möjlighet att göra fler så kallade uppehåll i din verksamhet och få rätt till a-kassa under uppehållen. Den tillfälliga regeln gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2020 och fram till och med 31 december 2021

Riksdagen beslutade den 16 december 2020 att den tillfälliga regleringen för dig som bedriver egenverksamhet skulle förlängas med ett år och därmed gälla fram till och med den 31 december 2021. 

Om du börjar arbeta igen i ditt företag är det viktigt att du meddelar oss för då upphör din ersättningsrätt. Förutsättningarna för att göra ett uppehåll ser olika ut beroende på hur du bedrivit din verksamhet.

Om du haft en enskild firma där det bara är du som arbetat i företaget eller om du haft ett aktiebolag utan anställda eller kompanjoner

Under uppehållet får ingen verksamhet bedrivas, du kan inte ha kunder, tillverka eller sälja något.

Enskild firma – din make/maka har också arbetat i företaget eller du har haft anställda

Under uppehållet får ingen verksamhet bedrivas, du kan inte ha kunder, tillverka nått eller sälja något. Detta innebär att din make/maka eller dina anställda inte heller kan arbeta i verksamheten.

Aktiebolag– med anställda och/eller kompanjoner

Under uppehållet får ingen verksamhet bedrivas, du kan inte ha kunder, tillverka nått eller sälja något. Detta innebär att dina anställda eller kompanjoner inte heller kan arbeta i verksamheten.

Om du måste permittera personal kan du läsa mer om korttidspermittering här eller på Tillväxtverkets hemsida.

Under uppehållet

  • Du får ha eventuell lokal och inventarier kvar
  • Du kan fortsätta att betala företagets räkningar
  • Du behöver inte återkalla F-skatt/moms
  • Du behöver inte avregistrera företaget hos Bolagsverket
  • Om du har utestående fordringar för utförda uppdrag/arbeten som inte betalats likställs inte det med att verksamhet bedrivs

Om du har en hemsida

Om företaget har en hemsida kan den i normalfallet vara kvar under ett uppehåll om ingen försäljning av varor eller tjänster sker från sidan.