Bisyssla

En bisyssla i arbetslöshetsförsäkringens mening är ett extraarbete i form av en anställning eller egen verksamhet som du haft vid sidan av ett heltidsarbete.

Få extraarbete godkänt som bisyssla

Du måste ha utfört extraarbetet vid sidan av ditt heltidsarbete i minst 12 månader före det att du blir arbetslös.

Du måste ha utfört faktiskt arbete i både heltids- och i extraarbetet.

Extraarbetet får inte utgöra ett hinder för att du ska kunna ta ett nytt heltidsarbete.

Utökning av tid i bisysslan

Sker någon förändring i tid är du skyldig att omedelbart meddela detta till
a-kassan.

Om din godkända bisyssla är en anställning och arbetstiden utökas upphör extraarbetet att vara en bisyssla. All arbetad tid ska därmed redovisas och reducerar din ersättning.

Om du har egen verksamhet som godkänd bisyssla och arbetstiden i verksamheten utökas, bedöms du som företagare och rätten till ersättning upphör helt.

Utökning av inkomst i bisysslan

Om inkomsten i den godkända bisysslan utökas så att den överstiger 2 190 kronor per vecka, ska ersättningen veckovis minskas med det belopp som överstiger 2 190 kronor.

Sker någon förändring av inkomsten är du skyldig att omedelbart meddela detta till a-kassan.

Kontroller

Vi kan komma att be dig om att sända in uppgifter till oss om hur du har arbetat i bisyssla. Är bisysslan en anställning ska du skicka in ett arbetsgivarintyg via Mina sidor. Är bisysslan egen verksamhet vill vi ha in arbetsintyg för företagare och kopia av din självdeklaration inklusive näringsbilagan.

 

Hjälpte den här sidan dig?