Extraarbete 

Om du har ett extraarbete eller ett eget företag där du bedriver en verksamhet som du utfört vid sidan av ett heltidsarbete så kan det i försäkringens mening vara ett godkänt extraarbete. Om vi godkänner din extrasysselsättning som extraarbete kan du fortsätta med den i samma omfattning under arbetslösheten utan att det påverkar din a-kassa. 

Vilka regler gäller för att få sin extrasysselsättning som godkänt extraarbete?

Du måste ha utfört arbetet i extrasysselsättningen vid sidan av ett annat heltidsarbete i minst 12 månader före det att du blir arbetslös.

Du måste ha utfört faktiskt arbete i både huvudsysslan och i extraarbetet.

Det räcker alltså inte med att till exempel bara ”ha” ett företag vid sidan av heltidsarbete eller att ha en heltidsanställning som man inte utför arbete i, exempelvis om man är arbetsbefriad.

Extraarbetet får inte utgöra ett hinder för att du ska kunna anta ett nytt heltidsarbete.

Vad hände om jag får möjlighet att arbeta mer i mitt godkända extraarbete?

Extraarbetet får inte utökas under arbetslösheten. Kom ihåg att alltid anmäla förändringar till arbetslöshetskassan så snabbt som möjligt.

Om ditt godkända extraarbete är en anställning innebär det att du måste redovisa arbetet i dina tidrapporter. Om ditt godkända extraarbete är ett eget företag kan det innebära att du måste lägga ner verksamheten för att ha rätt till fortsatt a-kassa.

Hur mycket får jag tjäna i extraarbetet?

Om extraarbetet är en anställning får inkomsterna från arbetet inte överstiga 2190 kronor per vecka. Om extraarbetet utförs i ett eget företag så får inkomsterna ha varit högre än 2190 kronor per vecka men det görs avdrag på ersättningen per dag från arbetslöshetskassan motsvarande de inkomster som överstiger 2190 kronor.

Kontroll av godkänt extraarbete

Arbetslöshetskassan kontrollerar godkänt extraarbete en gång per år. Du behöver då sända in ett nya uppgifter via Mina sidor, arbetsgivarintyg, eller ett nytt arbetsintyg för företagare.

Gällande lagstiftning.

 

Hjälpte den här sidan dig?