För föräldrar 

Om du varit hemma och tagit hand om dina barn, med eller utan föräldrapenning, eller ledig för vård av barn kommer den tiden att påverka din arbetslöshetsersättning. Beroende på hur din situation ser ut gäller olika förutsättningar. 

För dig som varit föräldraledighet innan arbetslöshet

Om du blir arbetslös baseras din ersättning från a-kassan som regel på det arbetet som du utfört de tolv månader som föregick arbetslösheten. Om du har varit

  • Föräldraledig på hel- eller deltid eller
  • Hemma för vård av sjukt barn och fått tillfällig föräldrapenning

under den perioden kan det påverka din ersättning från a-kassan. Huvudregeln är att det är de tolv senaste arbetade månaderna där du arbetat minst 80 timmar per månad som ligger till grund för ersättning från a-kassan.

För dig som är förälder och arbetssökande

För att kunna få rätt till arbetslöshetshetsersättning som arbetssökande förälder måste du

  • Ha barnomsorgen ordnad.
  • Kunna arbeta minst 3 timmar per dag, totalt minst 17 timmar per vecka.

På din anmälan om arbetslöshet anger du hur många timmar per vecka du kan arbeta, samt vem som har hand om barnomsorgen för dina barn som är under 10 år. Det spelar ingen roll om du har privat eller kommunal barnomsorg.

Det går också bra om det till exempel är far- eller morföräldrar som ansvarar för omsorgen. Det viktiga är att du kan ta ett arbete med kort varsel och står till arbetsmarknadens förfogande.

Tänk på att all föräldraledighet ska deklareras på tidrapporten

Om du är arbetssökande, men istället vill vara föräldraledig under en period som är längre än två veckor ska du meddela Arbetsförmedlingen. Du kan inte få ersättning från a-kassan för samma tid som du ska vara föräldraledig.

Om du vill vara föräldraledig enstaka dagar ska du istället redovisa det på dina tidrapporter. Det är viktigt att du deklarerar all föräldraledighet på dina tidrapporter. Det gäller även om du enbart ansökt om föräldraförsäkringens lägstanivådagar eller om du enbart tar ut föräldrapenning på helger. Du ska även deklarera på dina tidrapporter om du är hemma för vård av sjukt barn.

Gällande lagstiftning.

 

Hjälpte den här sidan dig?