Pension

De flesta pensioner påverkar i första hand storleken på den ersättning du har rätt till från arbetslöshetskassan, men det finns också pensioner som gör att du inte har rätt till någon arbetslöshetsersättning alls.

Om du har beviljats någon form av allmän pension och/eller tjänstepension ska den samordnas med din arbetslöshetsersättning även om du valt att inte utnyttja din pensionsrätt. Det spelar alltså ingen roll om du återkallar den och inte får någon faktiskt ersättning utbetald. Om du tidigare vidtagit åtgärder för att pensionera dig kan du inte skjuta upp pensionen och i stället få full arbetslöshetsersättning.

Ändras ditt pensionsbeslut ska du snarast skicka in en kopia på det nya beslutet till arbetslöshetskassan. Det sker vanligtvis vid årsskiftet.

Den allmänna pensionen

Om du gör uttag i förtid av den allmänna pensionen, där även premiepensionen ingår som en del, ska det göras pensionsavdrag när du ansöker om arbetslöshetsersättning.  Den allmänna pensionen betalas alltid ut av Pensionsmyndigheten.

Du som har någon form av allmän pension från Pensionsmyndigheten får en ersättningsnivå som motsvarar 65 procent av din dagsförtjänst, men max 910 kronor per dag de 100 första dagarna och därefter 760 kronor.

Från och med den 2 juli 2018 ändras pensionsreglerna. Mer information om förändringarna kommer på hemsidan inom kort.

Pensionsavdragets storlek – allmän pension

Om pensionen anges i belopp per månad ska ersättningsnivån minskas med 1/22 av pensionsbeloppet. Anges pensionen i belopp per år ska ersättningsnivån minskas med 1/260 av pensionsbeloppet. Ersättning som understiger 10 kronor per dag betalas inte ut.

Tjänstepension

Tjänstepension är en pension som din arbetsgivare har betalat in till ett pensionsbolag. Ofta gör arbetsgivaren det när det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Om du beviljats tjänstepension innan du fyller 65 år ska den samordnas med arbetslöshetsersättningen.

Du som har tjänstepension får en ersättningsnivå som motsvarar 80 procent av din dagsförtjänst, men max 910 kronor per dag de 100 första dagarna och därefter 760 kronor.

Från och med den 2 juli 2018 ändras pensionsreglerna. Mer information om förändringarna kommer på hemsidan inom kort.

Pensionsavdragets storlek – tjänstepension

Om pensionen anges i belopp per månad ska Ersättningsnivån minskas med 1/22 av pensionsbeloppet. Anges pensionen i belopp per år ska ersättningsnivån minskas med 1/260 av pensionsbeloppet. Ersättning som understiger 10 kronor per dag betalas inte ut.

Privat pensionssparande och privata pensionsförsäkringar

Privata pensionsförsäkringar påverkar som regel inte ersättningen från arbetslöshetskassan. Undantag kan dock vara

  • Om de har anknytning till en tidigare anställning eller
  • Om du bedrivit egen verksamhet och genom företaget gjort pensionsavsättningar

I samband med att du ansöker om arbetslöshetsersättning ska du ändå skicka in en kopia på beslut om eventuell pension, så att vi kan göra en bedömning om den ska likställas med en privat pension eller inte.

Pension eller avgångsvederlag

Ibland kan frågan om en ersättning som utbetalats av din arbetsgivare är en pension eller ett avgångsvederlag uppkomma. Under tid med avgångsvederlag har du ingen rätt till ersättning från arbetslöshetskassan. Kännetecknande för en pension är att

  • Den utgår regelbundet.
  • Den är livsvarig eller åtminstone utgår till dess du fyller 65 år.
  • Den är oberoende av om du har inkomst från arbete.

Du ska själv inte kunna upphäva eller ändra i pensionsavtalet.

Ersättning som betalas ut på grund av att en anställning upphör betraktas som avgångsvederlag oavsett benämning.

Pension vid 65 år

När du fyller 65 år upphör din rätt till ersättning från arbetslöshetskassan. Ersättning betalas ut till och med månadsskiftet före den månad du fyller 65 år. Då avslutas också ditt medlemskap i arbetslöshetskassan.

Gällande lagstiftning.

 

Hjälpte den här sidan dig?