Om du arbetat inom svensk sjöfart

För dig som arbetar inom svensk sjöfart kan särskilda regler gälla om du i din anställning har rätt till vederlag för tid du är i land.

Du som har en tillsvidareanställning på heltid kan inte få ersättning från a-kassan under tid med vederlag.

  • Om du kvarstår i anställningen under hela vederlagstiden kan du söka arbetslöshetsersättning när tiden med vederlag är slut.
  • Om du väljer att inte kvarstå i anställningen under vederlagstiden utan istället tar ut kontant vederlagsersättning har du möjlighet att ansöka om arbetslöshetsersättning när anställningen upphört. Tiden med kontant vederlag påverkar inte rätten till a-kassa men räknas inte heller som tid med arbete.

För att ha rätt till a-kassa måste du först skriva in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. För att kunna handlägga din ansökan om ersättning så snabbt som möjligt behöver arbetslöshetskassan utöver ansökan om arbetslöshetsersättning uppgifter om vederlagstiden från arbetsgivaren.

Arbetsgivaren kan ange vederlagstiden på arbetsgivarintyget under övriga upplysningar.

Här kan du läsa om hur arbetsgivarintyg fylls i.

Hjälpte den här sidan dig?